MOTTO-UL ZILEI

„Când o cauză este dreaptă, mai curând sau mai
târziu, ea va învinge”. Jules-François Simon