OPERA MOLDOVENEASCĂ. EDIȚIE ENCICLOPEDICĂ

Aurelian Dănilă

Print

Responsabil de ediție: Constantin MANOLACHE
Recenzenți: acad. Mihai CIMPOI, prof. univ. Constantin RUSNAC
Redactor ştiinţific: Nicolae AGA
Redactor: Mihai PAPUC
Corectori: Elena PISTRUI, Elena VARZARI
Copertă și design: Vitaliu POGOLȘA
Tehnoredactare: Natalia NÂȘ
Prepress: Valeriu OPREA

Cuprins în format (pdf)
Întroducere în format (pdf)