PLATFORMELE DE CERCETARE ŞI COMUNICARE DIN CADRUL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI – UN PAS SIGUR SPRE INTEGRAREA ÎN SPAȚIUL EUROPEAN DE CERCETARE

Platforma de cercetare şi comunicare reprezintă una dintre modalitățile de abordare şi dialog ştiinţific eficient, metodă iniţiată şi implementată pe larg în diferite centre de cercetare. Actualmente, în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei sunt aprobate patru platforme de comunicare:

  • Securitatea ecologică în contextul modificărilor accelerate de mediu” (coordonator mem. cor. Maria Nedealcov).
  • Din martie 2021 platforma este coordonată de mem. cor. Elena Zubcov.

  • Securitatea economică, migrația și transformările demografice” (coordonatori acad. Grigore Belostecinic și mem. cor. Alexandru Stratan),
  • Accidente vascular cerebrale” (coordonator acad. Stanislav Groppa),
  • Securitatea alimentară și siguranța alimentelor” (coordonator dr. hab., prof. univ. Rodica Sturza).

Toate lecțiile publice susținute în cadrul platformelor științifice lansate de AȘM sunt disponibile online la adresele https://idsi.md/tv și https://www.privesc.eu/.

Constituirea platformelor științifice de comunicare, inițiate și lansate recent de Academia de Științe a Moldovei este în proces continuu de formare și dezvoltare.

 ASM_platforme_stiintifice1ASM_platforme stiintifice_0

Dr. hab. Liliana Condraticova