REPUBLICA MOLDOVA ÎN IMAGINI

Frunzari pe strada M.V. Frunze nr. 24. Comuna Trușeni, sectorul Buicani, municipiul Chișinău. Foto: IVX,  16 iunie 2019.

IMG_7737