BASARABENI ÎN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

Radion Celac din s. Hâjdieni, Orhei, militar în Armata Română. Odesa, 1943. Colecție foto privată

2