BASARABIA INTERBELICĂ ÎN IMAGINI

Profesori de la Colegiul Agrar din or. Soroca, 1935. Arhiva privată a acad. A. Sidorenko

4