CARTEA LUNII IULIE

Gheorghe Baciu, Mihai Eminescu: realități și erori, Chișinău, Combinatul Poligrafic, 2018, 172 p. ISBN 978-9975-129-41-1.

Este salutabilă intenția profesorului Gheorghe Baciu de a edita o carte revăzută și completată, cu denumirea „Mihai Eminescu: realități și erori”, care demonstrează necesitatea unei cercetări complexe ale rămășiților pământești ale poetului, prin care s-ar obține răspunsuri întemeiate, axate pe cercetări făcute de profesioniști.

Acad. Mihai Cimpoi

 

Print