ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Acad. Iachim Grosul, președintele Academiei de Științe a RSS Moldovenești,  primește un set de cărți pentru Biblioteca Academiei de Științe a RSS Moldovenești, începutul anilor 1970.  Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00396

00396