ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Acad. Valeriu Rudic conduce o ședință operativă la Institutul de Microbiologie și Biotehnologii a AȘM, 2008. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00387d

00387