ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

De la stânga la dreapta: scriitorul Vladimir Beșleagă, academicianul Mihai Cimpoi și membrul corespondent Demir Dragnev, 2012. Arhiva familiei Dragnev. Muzeul Științei al Academiei de Științe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 000242

00242