„SIMBOLURILE NAŢIONALE ALE REPUBLICII MOLDOVA” – CARTE CARE VA RĂMÂNE ÎN TEZAURUL DE VALORI CULTURALE ŞI ŞTIINŢIFICE AL AŞM

„Consider că monografia „Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova” este prima Enciclopedie a simbolurilor naţionale în spaţul românesc al unui stat şi statul acesta se numeşte astăzi Republica Moldova”, a menţionat acad. Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la evenimentul de lansare a valoroasei lucrări a Institutului de Studii Enciclopedice (ISE) al AŞM, care a avut loc chiar în ziua când este marcată Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova – 27 aprilie.

2011-04-29_140709Preşedintele AŞM a ţinut să felicite audienţa cu prilejul Zilei Naţionale a Tricolorului – sărbătoare de înaltă demnitate, aducând cuvinte de apreciere întregului colectiv de autori care a trudit la editarea unei lucrări fundamentale ce vine „să demonstreze cine suntem, de unde venim, ce limbă vorbim, ce identitate avem etc.”, promovând adevărul ştiinţific. Doleanţa Domniei sale a fost ca această carte să ajungă în biblioteci, în şcolile noastre săteşti, orăşeneşti, „acolo unde, foarte des, populaţia este indusă în eroare”.

Dr. Constantin Manolache, responsabil de ediţie, director al ISE a remarcat ideea elaborării monografiei, subliniind sugestia preşedintelui AŞM în realizarea acestui proiect, care s-a dovedit a fi unul de succes pentru instituţia enciclopedică, dar şi pentru ştiinţa academică, în general. Doar de 9 luni a fost necesar, pentru ca autorii, 13 la număr, bine pregătiţi să reuşească editarea acestei cărţi care cuprinde 900 de ilustraţi, culese din 40 de arhive de stat şi private, dintre care 70 la sută sunt inedite. Mulţumindu-le autorilor, tuturor celor care au contribuit la apariţia monografiei, directorul ISE speră că lucrarea să aibă o viaţă lungă, să-şi găsească cititorul şi să devină un real instrument de educaţie civică.

„Această carte este un eveniment pentru ţara noastră, un eveniment inedit. De obicei, cărţile ce poartă simbolurile naţionale ale ţării se realizează la comandă politică, în cazul dat, ideea aparţine mediului academic”, a specificat doctorul în istorie, Silviu Andrieş-Tabac, coordonatorul ştiinţific al lucrării, vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Heraldică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, care a adus cuvinte de mulţumire instituţiei de studii enciclopedice pentru efortul şi curajul de a lansa proiectul simbolurilor naţionale.

Reliefând procesul de elaborare a monografiei, experimentatul cercetător a mulţumit celor 13 autori „aleşi pe sprânceană”, redactorilor literari, fotografilor, recenzenţilor care au muncit cu dăruire la această lucrare, meritată de tot poporul nostru, remarcând cu emoţii fireşti că „fiecare popor are câteva simboluri – imn, stemă, drapel. Pentru mine Tricolorul este mai mult decât un simbol. Până la 27 aprilie 1990, pentru Tricolor s-a plătit cu viaţa în acest spaţiu”.

Dr.hab. Mariana Şlapac, vicepreşedinte al AŞM a menţionat participarea activă a Comisiei Naţionale de Heraldică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, unde deţine funcţia de preşedinte, la realizarea proiectului academic al Instituţiei Publice „Enciclopedia Moldovei” – „Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova”. Vicepreşedintele AŞM a menţionat că monografia în cauză este „o primă lucrare de sinteză, care, călăuzindu-se de argumentul ştiinţific şi adevărul istoric, pune în lumină valoarea şi importanţa simbolisticii naţionale din Republica Moldova”.

Nicolae Dabija, redactor-şef al săptămânalului „Literatura şi Arta” a felicitat Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru această izbândă ştiinţifică. „Această carte este, în primul rând, un argument şi o replică la adresa celor care consideră, că Tricolorul nu este al nostru”, a declarat deputatul primului Parlament. Nicolae Dabija a mărturisit că pentru scriitori, Tricolorul a însemnat mai mult decât un drapel, a fost un act de mare curaj, iar pentru dorul de tricolor s-a plătit cu viaţa. În context, l-a amintit pe regretatul Grigore Vieru, care, în 1970 a pus „Tricolorul” în cartea „Trei iezi”, unde a vorbit de „albastru ca cicoarea” şi de „galbenul de grâne”, şi de „roşu cel de soare”, iar pentru această poezie cartea a fost scoasă din biblioteci, librării şi arsă.

„La Academia de Ştiinţe se elaborează lucrări academice fundamentale an de an şi apariţia acestei lucrări de anvergură ştiinţifică, de mare valoare este una din ele”, a ţinut să specifice acad. Andrei Eşanu, consultant ştiinţific, Institutul Istorie, Stat şi Drept al AŞM. Academicianul a apreciat lucrarea ca fiind un studiu fundamental care cuprinde un spectru larg de probleme de simbolistică naţională a Republicii Moldova, exprimă „nişte adevăruri veşnice a ceea ce suntem, ce am fost şi ce vom fi noi în istorie”, este o carte care va rămâne în tezaurul de valori culturale şi ştiinţifice al AŞM.

Şi dacă Nicolae Dabija a vorbit despre semnificaţia identitară a simbolurilor naţionale, acad. Mihai Cimpoi, consultant ştiinţific, Institutul de Filologie, a menţionat şi semnificaţia acestei apariţii în contextul dialogului valoric european, citându-l pe unul din autorii dicţionarelor de simboluri, care spunea că, „cultura umană a debutat prin simbol şi mit, iar prin simbolurile moştenite de epoci, omenirea şi-a păstrat unitatea şi continuitatea ei spirituală”.

„Participăm la o întâlnire de suflet şi pentru suflet, un prilej de bucurie pentru toţi acei care au îngrijit această minunată ediţie, de o ţinută academică aleasă”, avea să spună acad. Mircea Bologa, consultant ştiinţific, Institutul de Fizică Aplicată, remarcând semnificaţia apariţiei monografiei care este nu altceva decât o îngemănare a trecutului şi prezentului, unde, la direct, în capul mesei, se află simbolurile naţionale – comoara ţării şi a naţiunii.

Petru Sandulache, preşedintele Asociaţiei „Parlamentul – 90”, onorat de invitaţia de a fi prezent la un eveniment editorial de excepţie, a menţionat că lansarea unei atare lucrări este de o semnificaţie aparte şi asta pentru că, potrivit Domniei sale, noi avem puţine arme cu care să ne putem apăra, dar şi mai puţine – să cucerim ceva. Această carte este, însă, arma adevărului şi documentării istorice şi valoarea ei este tocmai aici. Şi pentru că doctorul în istorie, Petru Sandulache s-a format ca savant la Academia de Ştiinţe, a susţinut ideea că „un stat este foarte sărac fără ştiinţa academică şi faptul că ştiinţa academică este „bătută” în ultima perioadă, poate e şi pentru faptul că are un fundament, rădăcini foarte puternice”, aducând cuvinte de felicitare şi apreciere prestigiosului colectiv de cercetători, entuziaştilor pentru editarea acestui tratat ştiinţific.

Eugenia Tofan,

Centrul Media al AŞM

Sursa: http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=4051&new_language=0