SIMBOLURILE NAȚIONALE ALE REPUBLICII MOLDOVA – CARTEA ANULUI 2011

In cadrul celei de-a XX-a Ediţii a Salonului Internaţional de Carte – 2011, consacrată poetului Grigore Vieru, Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei i-a fost acordat Premiul „Cartea Anului 2011” pentru volumul enciclopedic „Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova”.

Acţiunea culturală s-a desfăşurat tradiţional în incinta Bibliotecii Naţionale, în perioada 31 august-3 septembrie, în cadrul căreia au fost expuse cărţi din 17 ţări, aceasta fiind, potrivit organizatorilor, cea mai de amploare ediţie.

Luând în considerare importanţa simbolurilor naţionale pentru consolidarea statalităţii notăm că valoroasa monografie „Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova” a fost lansată la 27 aprilie 2010, Ziua în care a fost marcată aniversarea a 20-a de la adoptarea Drapelului şi Stemei de Stat ale Republicii Moldova.

Elaborarea cărţii a fost un proiect al Institutului de Studii Enciclopedice al AŞM, susţinut de către Comisia Naţională de Heraldică şi Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM.

La editarea lucrării enciclopedice, care vine „să demonstreze cine suntem, de unde venim, ce limbă vorbim, ce identitate avem, promovând adevărul ştiinţific”, în expresia preşedintelui AŞM, acad. Gheorghe Duca, şi-au dat concursul cei mai avizaţi specialişti, cu cea mai bună pregătire în domeniu. Astfel, în procesul de elaborare a monografiei au fost antrenaţi membri ai Comisiei Naţionale de Heraldică (dr. hab. Mariana Șlapac, conf. cerc. dr. Silviu Andrieş-Tabac), colaboratori ai Institutului de Studii Enciclopedice al AŞM (dr. Constantin Manolache, dr. Ion Xenofontov, dr. Didina Țăruş, Silvia Donici, Vitalie Țurcanu, dr. Elena Varzari, Elena Pistrui, Valeriu Oprea, Oleg Cebotariov), colaboratori ai Institutului Patrimoniului Cultural (Gheorghe Vrabie), specialişti de la Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie (dr. Anuţa Boldureanu), Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (conf. univ. dr. Varvara Buzilă), Universitatea de Stat din Moldova (prof. univ. dr. Mihai Patraş, conf. cerc. dr. Emil Dragnev), Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” (dr. Vitalie Ciobanu), Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (Alexei Colâbneac), liber profesionişti (Vitalie Roşca) ş.a.

Responsabil de ediţie este dr. Constantin Manolache, directorul Institutului de Studii Enciclopedice al AŞM, coordonatorul ştiinţific al lucrării fiind conf. cerc. dr. Silviu Andrieş-Tabac, vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Heraldică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.

Lucrarea cuprinde 900 de ilustraţi, culese din 40 de arhive de stat şi private, dintre care 70 la sută sunt inedite, este concepută ca o ediţie de protocol şi este adresată savanţilor, specialiştilor în domeniu, precum şi unui public larg de cititori.

Felicitări Institutului de Studii Enciclopedice al AŞM şi grupului de autori care au contribuit la apariţia acestei lucrări fundamentale.

Eugenia Tofan,

Centrul Media al AŞM

Sursa: www.asm.md