Chimistul, poetul, traducătorul Ion Vatamanu, șeful Laboratorului metodelor electrochimice al Academiei de Științe a RSS Moldovenești, 1979. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00196

00196