Cercetători științifici la un teren experimental al Filialei Moldovenești a AȘ a URSS, sfârșitul anilor 1950. Muzeul Științei al Academiei de Științe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 00086

00086