Cercetătorul științific Nicolae Chetraru restaurează ceramica depistată în urma săpăturilor arheologice, 1959. Muzeul Științei al Academiei de Științe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 00082d

00082