Cercetători științifici de la Institutul de Zoologie al Academiei de  Științe a Moldovei în discuții referitoare la „Cartea Roșie a Republicii Moldova”, ediția a doua, 2001. De la stânga: dr., prof. univ. Andrei MUNTEANU; acad., dr. hab., prof. univ.  Ion TODERAȘ; dr., conf. univ. Mircea VICOL; dr. hab., prof. univ. Anatol DAVID; dr. hab., prof. cerc. Dumitru ERHAN, dr. hab., prof. cerc. Valeriu DERJANSCHI. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00053

00053