Întrunirea academicianului Iachim GROSUL, președintele Academiei de Științe a a RSS Moldovenești (1961-1976), cu academicianul Boris PLATON, președintele Academiei de Științe a Ucrainei și academicianul A. BORISEVICI, președintele Academiei de Științei a Bielorusiei, 1976. Muzeul Științei al Academiei de Științe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 00020

000020