Laboratorul Secției de Energetică Cibernetică în componența Institutului de Matematică cu Centrul de Calcul al Academiei de Științe a RSS Moldovenești. În centru cercetătorilor științifici se află academicianul Gheorghi CEALÂI (29 august 1916, or. Harkov, Ucraina – 21 aprilie 1996, Chişinău) –  inginer, domeniul ştiinţific: sisteme şi echipamente energetice. Doctor în ştiinţe tehnice (1957). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1961).

Notă istorică: Secția de Energetică Cibernetică în componența Institutului de Matematică cu Centrul de Calcul a fost creată în anul 1964. În 1965, Secției de Cibernetică Energetică i s-a acordat statutul de instituție științifică independentă. În 1991, în cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul de Energetică în baza Secției de Energetică Cibernetică.

00016