MANAGEMENTUL ACADEMIC

O lansare de carte în premiera absoluta şi o realizare deosebită în domeniul cercetării ştiinţifice a avut loc la 25 septembrie 2015. Este vorba de lansarea tratatului „Managementul Academic”, autorii căruia sunt academicianul Gheorghe Duca şi prof. univ., dr. Ion Petrescu, Braşov, România, Doctor Honoris Causa al ASEM şi membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Coperta2

Evenimentul de lansare s-a produs la Academia de Studii Economice din Moldova, în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, care este la a IV-a ediţie şi este organizată la sfârşit de septembrie, cu prilejul Zilei economistului.

Tratatul, de un volum impresionant, 680 de pagini, a fost editat de Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

3

„Cercetarea de faţă constituie la momentul actual cel mai mare tratat ştiinţific de management academic din Republica Moldova”, a remarcat în prezentarea sa dr. Constantin Manolache, directorul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut) a AŞM. Directorul a specificat că autorii au reuşit să poziţioneze în lucrare managementul academic moldovean pe un loc major în managementul academic european şi internaţional. Domnia Sa consideră firesc şi faptul ca la realizarea lucrării să apară doi autori – acad. Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, un bun cunoscător al managementului cercetării ştiinţifice, autor şi coautor a peste 70 de monografii şi manuale, 1500 de articole, 150 de brevete şi prof. univ. dr. Ion Petrescu, creatorul Şcolii româneşti de management din Braşov, autor şi coautor a 115 cărţi de prestigiu şi mare utilitate din domeniul managementului cu referiri concrete la managementul cercetării ştiinţifice şi managementul didacticii universitare. „Cei doi autori au reuşit să recapituleze şi să sistematizeze cunoştinţele acumulate în activitatea lor didactică, ştiinţifică, publicistică şi managerială de decenii şi au oferit astfel cititorilor o cercetare de valoare, o lucrare unică în literatura de specialitate, o carte de referinţă pentru cei ce trudesc pe acest tărâm”, a concluzionat dr. Manolache.

În intervenţia sa, prof. Ion Petrescu a menţionat că la început a fost ideea şi aceasta îi aparţine academicianului Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ideea a prins viaţă în ziua de 26 februarie 2013, când împreună au decis să păşească pe un drum aproape nebătătorit pentru ca la capătul acestuia să vadă lumina tiparului tratatul ,,Managementul Academic”. „După o activitate didactică, ştiinţifică, publicistică şi managerială de decenii în domeniul managementului academic şi al unor ştiinţe înrudite sau învecinate, am simţit nevoia unei lucrări, în care să recapitulăm şi să sintetizăm cunoştinţele acumulate şi să oferim cititorilor o sinteză a preocupărilor de până acum, unele publicate, altele inedite”, a subliniat autorul.

În ceea ce priveşte viitorul managementului academic, efectiv, savantul consideră că apariţia acestui tratat reprezintă o piatră de temelie şi un moment grăitor în sine. Faptul că se vorbeşte de un model de management academic, denotă existenţa lui, iar odată cu consemnarea acestor cunoştinţe de către teoreticieni, modelul prinde cu adevărat viaţă. Profesorul este convins că studiul prezentat îşi va deschide şi îşi va lua zborul către cunoaştere şi recunoaştere pe plan naţional şi internaţional. Autorul susţine că tratatul ,,Managementul Academic” este o lucrare în folosul academismului, cercetării ştiinţifice, al didacticii universitare şi al expertizei în managementul academic ce reprezintă o deschidere aşteptată şi necesară către reconsiderarea unor opinii, idei şi mentalităţi despre ce a fost, este şi, mai ales, despre cum va evolua managementul academic. „Cartea, unică de această factură din literatura de specialitate, reprezintă o contribuție inovativă la literatura şi practica Şcolii de management academic”, a precizat savantul.

În clipele pline de semnificaţie ştiinţifică, dar şi de emoţie şi satisfacţie pentru o muncă rodnică, de mai bine de 2 ani şi jumătate, profesorul Ion Petrescu a ţinut să-i mulţumească academicianului Gheorghe Duca, care i-a dat mâna şi curajul de a purcede la crearea şi definitivarea tratatului. Mulţumiri deosebite a adus şi academicianului Grigore Belostecinic, rectorul ASEM, care a deschis cu amabilitate porţile templului academic, creând condiţii excepționale de lansare. De asemenea, Domnia Sa a exprimat alese cuvinte de mulţumire şi recunoaştere a meritelor colectivului redacţional, în frunte cu directorul Constantin Manolache, care, prin efortul specialiştilor săi de înaltă ţinută profesională a reuşit să aşeze tratatul ,,Managementul Academic” în contextul lucrărilor de referinţă pentru managementul de astăzi şi de mâine.

„Împreună cu domnul profesor Ion Petrescu am reuşit în lucrarea noastră să poziţionăm managementul academic universal şi cu accent din Republica Moldova pe un loc major în managementul academic european şi internaţional. Trăsătura caracteristică a acestei cercetări rezidă în faptul că aceasta nu este doar o descriere teoretică a managementului academic, ci comportă o dimensiune practică, trăsătură pe care o regăsim constant exprimată în investigaţia noastră ştiinţifică”, a menţionat la rândul său academicianul Gheorghe Duca. Preşedintele AŞM a ţinut să precizeze că pe parcursul elaborării volumului „Managementul academic” s-a convins de faptul că există un management al managementului academic şi aici nu este vorba de un clişeu lingvistic, tautologie, ci de o formă cognitivă, care are efectul unui bulgăre de zăpadă rostogolit, cunoscută în procesul de creaţie de orice cercetător ştiinţific, atunci când cunoaşterea unei dimensiuni ne orientează spre o altă latură a cunoaşterii.

„În calitate mea de actor nemijlocit al managementului academic l-am direcţionat spre implementarea paradigmei creării unei societăţi bazate pe cunoaştere, ce ar duce la dezvoltarea şi consolidarea acţiunilor în beneficiul fiecărui om”, a punctat academicianul Duca.

Şi pentru că „Managementul Academic” îl consideră drept un punct de pornire spre universul necuprins al domeniului enunţat, autorii au decis să cerceteze şi alte aspecte, cum ar fi „Managementul academic al timpului”; „Perspectivele cu bătaie lungă a managementului academic”; „Managementul academic al producţiei academice” etc. Aceste sunt doar nişte creionări la agenda de cercetare ştiinţifică a autorilor care, evident, ar putea fi dezvoltată în lumina sugestiilor şi propunerilor oferite de publicul cititor, căruia i-a mulţumit pentru bunăvoinţă şi timpul acordat, dorind tuturor numai bine în managementul academic inteligent!

Pe marginea lucrării lansate s-au pronunţat academicianul Teodor Furdui, preşedintele Sfatului Academicienilor, ex-prim-vicepreşedinte al AŞM şi dr.hab., prof. Dumitru Moldovanu, vicerector ASEM. Pentru realizarea acestei opere impresionante, autorii tratatului au primit  Mesajul de alese şi profunde felicitări al Preşedintelui  Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România – General (r) Prof. dr. Vasile Cândea, transmis participanţilor la lansarea tratatului “Managementul Academic” de reprezentantul său personal, Prof. univ. dr. ing. Ivan Cismaru, Preşedintele Filialei Braşov a Academiei Oamnelor de Ştiinţă din România.

Preşedintele AŞM a exprimat mulţumiri rectorului Grigore Belostecinic pentru amabilitatea de a găzdui evenimentul de lansare. Academicianul Duca a dorit succes lucrărilor forului ştiinţific şi a felicitat economiştii cu ocazia Zilei profesionale.

Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM