CONSTANTIN STERE – PROZATOR, PUBLICIST, JURIST ȘI OM POLITIC. LA 150 DE ANI DE LA NAȘTERE

La 1 iunie 2015, cu începere de la ora 10:00, în Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Constantin Stere – prozator, publicist, jurist şi om politic. La 150 de ani de la naştere.p2697_memb

Manifestarea ştiinţifică este organizată la iniţiativa Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Academiei Române şi este susţinută de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău; Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut); Institutul de Filologie al AŞM; Institutul de Istorie al AŞM; Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM; Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” din Chişinău; Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi a Academiei Române; Uniunea Scriitorilor din Moldova; Arhiva Naţională a Republicii Moldova; Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru”, Iaşi, România; Fundaţia „Constantin Stere”, Ploieşti, România.

Evenimentul va reuni personalităţi din Republica Moldova şi din afara ţării pentru a comemora personalitatea lui Constantin Stere şi pentru a prilejui noi contexte de cercetare şi analiză a creaţiei sale, pe cât de complexă, pe atât de valoroasă.

Programul conferinței (.pdf)