TITLUL ONORIFIC „OM EMERIT” DOMNULUI CONSTANTIN MANOLACHE – DIRECTOR AL INSTITUTULUI DE STUDII ENCICLOPEDICE

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1058 din  26.03.2014
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Publicat : 01.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 78-79     art Nr : 176
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea ştiinţei, contribuţie substanţială la pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare şi activitate organizatorică prodigioasă, se conferă:

„Ordinul de Onoare”

domnului
Ion GERU                          – şef de laborator la Institutul de Chimie;

Ordinul „Gloria Muncii”

doamnei
Eugenia TOFAN                – şef al Serviciului media;

Titlul onorific „Om Emerit”

domnului
Constantin
MANOLACHE                  – director al Institutului de Studii Enciclopedice
domnului
Victor MORARU               – coordonator al Secţiei ştiinţe sociale şi economice
domnului
Anatolie SIDORENKO      – director al Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”
domnului
Ion  TODERAŞ                  – director al Institutului de Zoologie
domnului
Leonid VOLOŞCIUC        –  secretar ştiinţific al Secţiei ştiinţe naturale şi exacte.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                          Nicolae TIMOFTI

Nr. 1058-VII. Chişinău, 26 martie 2014.