LANSAREA CĂRŢII „ACADEMICIAN ALEXANDRU ROŞCA: BIOBIBLIOGRAFIE”

La 13 mai 2014, ora 10:00, în Sala Mică a AŞM (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, et. II) va avea loc Lansarea cărţii „Academician Alexandru Roşca: Biobibliografie”.

PROGRAM

Moderator Dr.hab., prof, univ. Victor Moraru, academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Sociale şi Economice

Cuvânt de salut Acad. Ion Tighineanu, preşedinte interimar al AŞM

Prezentarea cărţii Dr. Constantin Manolache, director, Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM

Luări de cuvânt
Dr.hab., prof. univ. Valeriu Cuşnir, director, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Dr.hab., prof.univ. Victor Juc, vicedirector, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
M.c. Andrei Timuş
Dr. Victor Mocanu, şef Secţie Sociologie a Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Dr. Vlad Cibucciu, scriitor documentarist
Dr. Orest Tărâţă, şef Catedră, Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova
Dr. Diana Bencheci, conferenţiar universitar, USM
Dr. Gholomali Mohammadifard (Iran)
Dr. Ion Jarcuţchi, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Cercetări Enciclopedice al AŞM

Evenimentul include o expoziţie foto jubiliară, dedicată aniversării a 80-a a academicianului Alexandru Roşca, autor – Eugenia Tofan, şef Centrul Media al AŞM.

La eveniment sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.

Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM