ISTORICUL ANATOL PETRENCU – 70

d173_page-0001
d173_page-0002
d173_page-0210
d173_page-0211
d173_page-0212
d173_page-0213
d173_page-0214
d173_page-0215
d173_page-0216

Sursă: Ion Valer Xenofontov, Simbol al istoriografiei românești contemporane. În: Limba română. Revistă de știință și cultură, nr. 5-6, 2024, pp. 209-215.

Vezi: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/209-215_13.pdf

ANEXA

Președintele Republicii Moldova
DECRET

Privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului ANATOL PETRENCU

În temeiul art. 88 lit. a) din Constituția Republicii Moldova și al Legii cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova, Președintele Republicii Moldova decretează:

Art. 1. În semn de profundă apreciere a activității îndelungate și prodigioase în domeniile învățământului și științelor istorice, pentru abnegația și profesionalismul manifestate în salvgardarea și valorificarea patrimoniului istoric național, precum și pentru contribuție substanțială adusă la formarea specialiștilor de înaltă calificare, domnului ANATOL PETRENCU, doctor habilitat în istorie, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova i se conferă „Ordinul de Onoare”.

Art. 2 Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

Președintele Republicii Moldova MAIA SANDU

Chișinău, 26 iunie 2024

Nr. 1501-IX.

Vezi: https://monitorul.gov.md/ accesat 29.06. 2024