ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Dr., conf. univ. Liliana Rotaru prezintă rezultatele Proiectului „Patrimoniul academic universitar din RSS Moldovenească: investigarea și valorificarea bunelor practici”, inițiat în anul 2020. Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatatea de Stat din Moldova. Foto: IVX, 19 octombrie 2023.

-2