Daily Archives: 16/09/2022

CARTEA „MAREȘALULUI VINURILOR”

307120637_1037501196928657_2702342254390954064_n (1)

Foto (de la stânga la dreapta): dr. Ion Valer Xenofontov, Raisa Vasilache, dr. Lidia Prisac, acad. Boris Găină.

A devenit deja o tradiție ca academicianul Boris Găină, Personalitatea Anului în domeniul oenologiei din lume (1993), oenologul nr. 1 al Republicii Moldova, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei (din 2019), la un anumit popas al vieții să se oprească, să mediteze și să facă un mic bilanț al activității sale, a relațiilor sale cu lumea, dar și a lumii cu Domnia sa.
Într-un interviu, savantul ni s-a destănuit că Academia de Științe i-a devenit a doua casă, unde muncește cu entuziasm, abnegație și mare interes timp de 18 ani. În această ipostază l-am cunoscut și eu, proaspăt angajat la Academia de Științe în ianuarie 2007, atunci când „mareșalul vinurilor”, cum sugestiv îl numește publicistul Tudor Țopa pe academicianul Boris Găină, exercita funcția de secretar general al Academiei. Biroul Domniei sale, aflat la etajul trei, era plin de angajați ai Prezidiului pe care îi coordona pentru a asigura o bună funcționalitate a forului științific suprem din Republica Moldova. Mai mult ca atât, șeful statului-major al Academiei, era printre puținii conducători care-și apleca urechea la problemele inerente ale tinerilor angajați, care întâmpinau diverse probleme în activitatea cotidiană.
Tot atunci, în onoarea academicianului Boris Găină, Biblioteca Științifică „Andrei Lupan” (2007) editase o biobibliografie, iar protagonistul nu a ezitat să mulțumească întregului anturaj cu care conlucra zi de zi. Am rămas plăcut suprins că printre cei nominalizați eram și eu, tânăr specialist, angajat de doar câteva luni la Academie.
Acelaș elan tineresc, aceeași personalitatea atentă la oameni am suprins-o și în recenta lucrare, Biobiliografie editată recent, în profilul unei memorii instituționale de Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”. Editorul lucrării este domnul dr. hab., conf. univ. Constantin Manolache. Alcătuirea cărții și culegerea computerizată a fost asigurată de Valentina Buju-Găină, „eminența cenușie” a volumului. Bibliografia a fost redactată de Raisa Vasilache, responsabil de ediție este dr. Lidia Prisac, redactor: Ion Vârțanu; corector: Nadejda Pascari; copertă și machetare: Vitaliu Pogolșa.
Cele două prefețe au fost întocmite de academicienii Ion Tighineanu și Gheorghe Cimpoieș. La fel, cititorului îi sunt prezentate date biografice în partea introductivă a cărții.
În partea I a volumului sunt inserate o serie de consemnări omagiale. Academician Eva Gudumac ni-l prezintă pe ambasadorul activ al dinamizării relațiilor științifice internaționale. Doctor habilitat, profesor Rodica Sturza arată contribuția academicianului Boris Găină la dezvoltarea oenologiei și uvologiei. Doctorul în științe biologice Gabriela Romanciuc vorbește despre practicianul în domeniul vitivinicol. Un elogiu este adus de publicistul și scriitorul Tudor Țopa. Profesorul universitar Jorj Ciumac ne prezintă cariera didactică a lui Boris Găină. Într-un interviu pe care ni l-a oferit academician al Boris Găină ni s-a destăinuit că „Lumea savanților este nucleu de minți lucide”. În final, îl regăsim pe omul prietenos Boris Găină care a scris o odă colegilor și prietenilor săi de viață. Un frumos text pe care putea să-l scrie doar un om de omenie, așa cum este Boris Găină.
În partea a II-a „Ancorări în activitatea ştiinţifică şi inovaţională” se prezintă realizările științifice naționale și internaționale din ultimii 5 ani ale academicianului Boris Găină cu echipa constituită din doctor habilitat Eugeniu Alexandrov, doctor habilitat Vasile Botnari, doctorand Ion Borta, doctor în tehnologie Ion Prida, inginer Valeriu Țîra, profesor Alain Bertrand, doctor Andrei Prida, profesor Jean-Louis Puech, doctorand Alina Boiștean, doctor Aurica Chirsanova.
Partea a III-a a lucrării include Bibliografia savantului, care însumează circa 900 de titluri științifice, inclusiv 29 de monografii (autor și coautor), 66 de brevete de invenţii, 35 de mărci de vinuri, 17 acte normative, 5 tehnologii noi de transfer tehnologic. Academcianul Boris Găină a pregătit nouă doctori în științe tehnice și un doctor habilitat.
Partea a IV-a include o selecție din numeroasele premii, distincții, brevete.
Partea a V-a este dedicată vieții în imagini a academicianului Boris Găină.
Lucrarea a apărut în format fizic, dar poate fi accesată pe enciclopedia.asm.md
Felicitări academicianului Boris Găină, celui mai vesel și mai optimist membru al Academiei de Științe. Felicitări echipei care au trudit la realizarea prestigioasei apariții editoriale. Drum verde cărții spre inimile cititorilor!

Dr., conf. univ. Ion Valer Xenofontov

EVENIMENT

307229118_800905620957265_3356409628978796958_n

Secvență de la lansarea cărții „În oglinda istoriei: de la medieval la contemporan : In honorem profesor Valentin Tomuleţ” / Universitatea de Stat din Moldova, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”; editor: Constantin Manolache ; coordonator: Liliana Rotaru ; responsabil de ediție: Cristina Gherasim. – Chişinău : Biblioteca Științifică (Institut) “Andrei Lupan”, 2022 (Continental Grup). – 768 p. : il., n. muz., tab. Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. ISBN 978-9975-62-465-7.

Foto: la tribună: dr., conf.univ. Liliana Rotaru, coordonatoarea volumului, prezintă recenta apariție editorială; în prezidiu: dr.hab., prof. univ. Anatol Petrencu, dr.hab., prof. univ. Valentin Tomuleț. Universitatea de Stat din Moldova, Sala Senatului, 16 septembrie 2022.