Daily Archives: 21/01/2022

APARIȚIE EDITORIALĂ

Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății. In Honorem NICOLAE CHICUȘ /Coordonatori și editori: Larisa Noroc, Valentina Ursu. Chișinău: Centrul Editorial-Poligrafic al UPS „Ion Creangă”, 2021, 402 p.

Culegerea de studii și articole științifice include lucrările a 38 de cercetători științifici și cadre didactice universitare din Republica Moldova, România, Ucraina și Belarus. Lucrarea este consacrată doctorului în istorie, profesor universitar Nicolae Chicuș, fost rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.

272187847_10224208405215523_9096101447136033004_n (1)