REPUBLICA MOLDOVA ÎN IMAGINI

Secvență de la conferința științifică internațională „Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației”. Universitatea de Stat din Cahul „Bogdan Petriceicu Hasdeu”. Foto: IVX, 7 iunie 2018 .

De la stânga la dreapta: prof. univ., dr. hab.  Andrei Popa, rectorul instituției (la tribună), dr. conf. univ. Costin Croitoru, cerc. șt. coord. Muzeul Brăila „Carol I”, dr. conf. univ. Sergiu Cornea, prorectorul instituției, drd., lect. sup., Ludmila Roșca-Sadurschi.

 

IMG_0164

REPUBLICA MOLDOVA ÎN IMAGINI

Izvorul Unirii. Satul Echimăuți, raionul Rezina. Foto: IVX, 15 aprilie 2018

Notă: În localitate există două obiective majore – un pod și un izvor – numite de echimăuțieni „ale Unirii”. Au fost construite în urma unor acțiuni comune ale sătenilor, conjugate pentru a edifica obiective de interes major pentru comunitate. Au pus bani, „mână de la mână”, au lucrat împreună și au creat strategic. Izvorul a fost pictat de renumitul artist plastic Andrei Negură, originar din localitate. Se pare că această practică, de a lucra împreună, pentru un bine comun, nu este una rea, ci trebuie reanimată…

IMG_8450

REPUBLICA MOLDOVA ÎN IMAGINI

Instituția Publică Liceul Teoretic „Minerva” din mun. Chișinău. Foto: IVX, 17 mai 2018.

Notă: Instituția a ajuns în vizorul opiniei publice grație victoriilor olimpice obținute de Adrian Crainic (clasa a XI-a) și Andrei Covrig (clasa a XII-a). Ambii elevi au adus faimă Liceului obținând locurile I la Olimpiada Republicană la Istoria românilor și universală (Chișinău 29 aprilie – 01 mai 2018)

IMG_9158

REPUBLICA MOLDOVA ÎN IMAGINI

Mănăstirea Japca cu hramul „Înălțarea Domnului”. Foto: IVX, 11 mai 2012

Notă: În Republica Moldova cinci mănăstiri au hramul Înălțarea Domnului: Japca, Hârbovăț, Hârjauca, Noul Neamț (Chițcani), administrate de Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove și Movila Măgura (satul Negurenii Vechi, raionul Ungheni), administrată de Mitropolia Basarabiei și Exarhatul Plaiurilor. Mănăstirea Stoianovca (Eroilor) din satul Stoianovca, raionul Cantemir, fondată în 2004, are hramul Învierea și Înălțarea Domnului. Este administrată de Mitropolia Basarabiei și Exarhatul Plaiurilor.

3

REPUBLICA MOLDOVA ÎN IMAGINI

Membrii Juriului Olimpiadei Republicane la Istoria Românilor și Universală (Chișinău, 29 aprilie – 1 mai 2018, la concurs au participat 185 de elevi), la umbra stejarului (Quercus Robur, diametrul – 85 cm, înălțimea – 16 m, plantat în anii 1820, protejat de stat) din curtea Universității de Stat din Moldova.

De la stânga la dreapta: primul rând – Teodor Candu, Valentina Olaru, Daniela Vacarciuc, Artur Dumanschi, Angela Ciorici-Frei; rândul doi – Alina Felea, Ala Gherman, Silvia Volosciuc, Vera Bălan, Silvia Petrovici, Ion Valer Xenofontov, Liliana Rotaru (președinte), Aurelia Andrieș, Claudia Nedelea, Ala Revenco, Lilia Nastas; rândul trei – Nadia Cristea,  Ion Eremia, Petru Golban, Cristina Gherasim, Tudor Ciobanu, Igor Chiosa, Sergiu Matveev. Foto: Mariana Bubuioc, 30 aprilie 2018

IMG_8560

 

 

REPUBLICA MOLDOVA ÎN IMAGINI

PLASTICIANUL ANDREI NEGURĂ, UN ÎMBLÂNZITOR DE CULORI ȘI FORME ABSTRACTE

Andrei Negură s-a născut la 16 august 1956 în satul Echimăuţi, raionul Rezina. După absolvirea Colegiului Republican de Arte Plastice Al. Plămădeală (1975) studiază la Academia de Textile A. N. Kosighin, Moscova (1978–1980), apoi Academia de Arte Decorative, Budapesta, Ungaria (1980–1985). Membru al: Uniunii Artiștilor Plastici din RSS Moldovenească/Republica Moldova (din 1985), AIAP-UNESCO, Paris, Franţa (1993), al Asociaţiei Art Collegium International (1994), Uniunii Artiştilor Plastici din România (2007).

A debutat cu tapiserie în cadrul Salonului de Primăvară la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei (1980). A activat în calitate de pictor – arte textile la Asociația de meșteșuguri populare Artizana, Chişinău (1985–1988). Fondatorul și șeful Catedrei de arte textile la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău (1988–1995).

A vernisat expoziţii personale în Republica Moldova, Germania, Ungaria, Franţa, Italia, Belgia şi în alte ţări. A fost distins cu medalia de argint la Salonul de invenţii şi inovaţii Eureca din Bruxelles (1999), cu Medalia de Aur la Salon d’Arts Contemporains de la Marsilia (2000) şi la cel de la Cannes (2002), cu Medalia de aur a Societăţii Merit şi devotament francez pentru contribuţia adusă artelor plastice universale (2004) ș.a.

Lucrările artistului se regăsesc în colecţii publice şi private în Republica Moldova, România, Belgia, Anglia, Franţa, Grecia, Israel, SUA, Ungaria ș.a.

Evocări, referințe

Pe lângă faptul ca Andrei Negură este un artist degajat în căutările sale, el este şi foarte productiv, fertil şi imprevizibil în atacarea temelor de frontieră poetică, şi în alegerea mijloacelor de expresivitate poetică a acestor stări.

Ion Hadârcă

Format în exigenţele artelor decorative, Andrei Negură explorează în diverse direcţii limitele genului, pentru a atinge valorile expresivităţii.

Constantin Prut

 Biografia artistică a plasticianului Andrei Negură probează plenar justețea vechii aserțiuni: talentul autentic nu are limite.

Constantin I. Ciobanu

Andrei Negură are un parcurs inegal, învolburat, cu suişuri şi coborâşuri. Dar el se datorează mai puţin unor întreruperi ale traseului său creator decât imposibilităţii de a proiecta către exterior o imagine a permanenţei acestuia. Disciplina, coerenţa, consecvenţa şi conştiinţa matură a propriului demers, disponibilitatea de a îmbrăţişa diverse genuri plastice – în care se simte liber să-şi materializeze ideile şi temele – caracterizează întreaga carieră de până acum a acestui artist. Poate prea discret prezent pe simezele expoziţionale. Dar asta e propria lui opţiune, artistul e liber să decidă…

Vladimir Bulat

Foto: Artistul plastic Andrei Negură în atelierul de creație (între 1976 și 1992, în același atelier a creat renumitul artist plastic Ilie Bogdesco).  Foto: IVX, 18 februarie 2018

1

 

2.

Andrei Negură, Spații albe, 1988, 120 x 200, tapiserie volumetrică, material lână, bumbac

3

Andrei Negură, Casă II (din satul Echimăuți, raionul Rezina), 1999, 60 x 80, u.p.

 

Opera plasticianului Andrei Negură pune în evidență aspirațiile polivalente ale unei generații de plasticieni moldoveni care, debutând în artele plastice și cele decorative din Republica Moldova în deceniul al nouălea al secolului al XX-lea, au contribuit iminent la schimbarea fațetei artistice de la noi.
Constantin SPÎNU, doctor în studiul artelor, cercetător științific
coordonator la Institutul Patrimoniului Cultural

Vezi

https://www.limbaromana.md/numere/d147.pdf?fbclid=IwAR3aCNl7vD7inI8tsEn8dgXxOrBxr3rZQAqzhUhKE7BdB2MbTli2nDD4yQ4

REPUBLICA MOLDOVA ÎN IMAGINI

Palatul Sfatului Țării, fosta clădire a Gimnaziului nr. 3 de Băieți, proprietate a baronesei Iulia von Ghiking. Clădirea unde s-a votat Unirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918. Actualmente, sediul central al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Foto: IVX, 15 februarie 2018

IMG_6178

REPUBLICA MOLDOVA ÎN IMAGINI

Denis Roșca susține o prelegere în fața studenților de la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova. Foto: IVX, 15 februarie 2018

 Notă: Lucrarea semnată de Denis Roșca „Cartea de aur a Basarabiei și a Republicii Moldova” (în opinia noastră, era mai bine: „Cartea de aur a personalităților. De la Basarabia la Republica Moldova”), apărută la Editura „Pontos” (2016, 653 p.; dimensiuni: 24,5 cm x 32,5 cm; greutate: 2,645 kg; hârtie cretată; ediție de lux; imagini alb-negru și color) a revoluționat perimetrul biografiilor personalităților din spațiul actual al Republicii Moldova. Unele biografii scoase din anonimat, altele evocate, altele arhicunoscute vin să completeze un vid informațional, dar și să înlăture o suprasaturație de efemerul cotidian, marcat de penurie și criza de valori din societate. După o muncă titanică desfășurată pe parcursul a patru ani, autorul a identificat peste 1800 de biografii de marcă din spațiul de la est de Prut. Este curios faptul că cinci Premii Nobel și patru Premii Oscar aparțin personalităților originare din spațiul actual al Republicii Moldova.

Publicul prezent a consumat multă informație interesantă.

Totodată, în cadrul prelegerii din 15 februarie 2018 de la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova și Denis Roșca a aflat multe lucruri interesante. De exemplu, numele „călugărului excentric” de 115 ani din Basarabia, cine a fost cel mai mare mistic din spațiul românesc, numele basarabeanului care a fost gardă de corp al liderului bolșevic V.I. Lenin (1870-1924), iar mai târziu unul dintre primii președinți de colhoz din Uniunea Sovietică ș.a. IVX

IMG_6164

 

REPUBLICA MOLDOVA ÎN IMAGINI

Campionul Olimpic Tudor Casapu într-o sesiune inedită de autografe. Foto: Ion Valer Xenofontov, 10 februarie 2018

Notă: După prelegerea „Biografii olimpice (I) în Republica Moldova”, desfășurată la 10 februarie 2018 în cadrul Universității Elevilor a Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, Campionul Olimpic Tudor Casapu a oferit participanților (profesorilor, elevilor din liceele municipiului Chișinău) un cadou de o valoare inestimabilă, monografia Tudor Casapu, eternul campion, Chișinău, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut), 2015, 288 p. O parte din participanții la eveniment l-au însoțit pe protagonist până la mașină unde eternul campion a continuat ședința de autografe.

Tudor Casapu este făuritor de istorie recentă, eroul grație căruia, pentru prima oară, Drapelul de Stat și Imnul de Stat al Republicii Moldova au fost, respectiv, arborat și intonat pe cea mai înaltă culme sportivă (Barcelona, 30 iulie 1992).

IMG_6105

IMG_6134