Despre Centrul

La 15 decembrie 2014 Î.S. Camera Înregistrării de Stat a inclus în Registrul de stat al persoanelor juridice (nr. 302201) Instituția Publică Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut), organizație formată în urma fuziunii prin absorbție a Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei de către Institutul de Studii Enciclopedice al Academia de Științe a Moldovei. În martie 2017, Instituția Publică Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei și-a modificat denumirea în Instituția Publică Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei. Centrul de Cercetări Enciclopedice este parte componentă a Instituției Publice Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei. Direcțiile științifice ale Centrului de Cercetări Enciclopedice sunt: cercetări enciclopedice, istoria științei și biografii științifice.