FONDATORII ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI

Academician Gheorghi Lazurievski (1906–1987). Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00144d

LAZURIEVSKI, Gheorghi (6 mai 1906, Taşkent, Uzbekistan – 20 septembrie 1987, Chişinău) – chimist, domeniul ştiinţific: chimia organică şi chimia compuşilor naturali. Doctor habilitat în ştiinţe chimice (1953), profesor universitar (1954). Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1961).

00144