CERCETĂTORI ÎN CERCETARE

Doctorul habilitat în istorie Igor Cereteu „șterge colbul de pe cronice bătrâne”. Biblioteca Mănăstirii Noul Neamț. Foto: IVX, 4 august 2022

IMG_20220804_184814