APELUL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI PENTRU RESTABILIREA ADEVĂRULUI ȘTIINȚIFIC

Excelenței Sale Doamnei Maia Sandu
Președintele Republicii Moldova
Domnului Igor Grosu
Președintele Parlamentului Republicii Moldova
Doamnei Natalia Gavrilița
Prim-ministru al Republicii Moldova

Academia de Științe a Moldovei susține inițiativa Consiliului Uniunii Scriitorilor din Moldova, a Institutului de Filologie Română ,,B.P.Hasdeu” și a Institutului de Istorie de a relua apelul de modificare în Parlament a articolului 13 din Constituție conform adevărului științific.
Repunerea în normalitate legislativă a denumirii corecte a limbii noastre ar pune capăt infinitelor discuții inutile care se duc în jurul acestei probleme, tuturor speculațiilor care se fac de câteva decenii, ar spori imaginea republicii noastre în întreaga lume și ar asigura procesul ei de integrare europeană.
Prin Hotărârile din 1994 și 1996 ale Prezidiului și Adunării Generale a AȘM, în cadrul conferințelor științifice naționale și internaționale, în interviurile pe care membrii Academiei de Științe a Moldovei și conducerea ei le-au acordat cu diferite ocazii, instituția noastră s-a pronunțat în repetate rânduri pentru restabilirea adevărului științific despre limba română.

Prezidiul AȘM

21 august 2021

Sursă:

https://asm.md/apelul-academiei-de-stiinte-moldovei-pentru-restabilirea-adevarului-stiintific