APARIȚIE EDITORIALĂ

_2021_Gh_Baciu

Gheorghe Baciu, Propăvăduitori ai ortodoxiei în spațiul Pruto-Nistrean. Dicționar enciclopedic biografic/ Red. șt.: Ion Valer Xenofontov, Chișinău, Combinatul Poligrafic, 2021, 285 p. ISBN 978-9975-129-86-2.

A văzut lumina tiparului o nouă carte a profesorului universitar Gheorghe Baciu, alias ,,Sherlock Holmes de Moldova”. Autorul oferă cititorilor un dicționar enciclopedic elaborat în profilul unui detectiv dornic să cunoască nu doar biografii nuanțate, ci și destine umane conectate la cele colective, epoci, dimensiuni ale moralității, sacrificii, exemple de pietate. Itinerarul personalităților din domeniul spiritual nu este reflectat în stil hagiografic, ci mai repede este marcat de dificultăți, amprentele perioadei, obstacolele în calea purificării omului prin intermediul sentimentului religios.
IVX