PATRIMONIU

Mire și mireasă. S. Podoima, rn. Camenca. Foto: 1973

-00000106A