A FOST SEMNAT UN ACORD DE COLABORARE ÎNTRE ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI ŞI MITROPOLIA MOLDOVEI

La 21 mai 2013 a fost semnat un Acord de colaborare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Mitropolia Moldovei. Evenimentul a avut loc la Mănăstirea Curchi, documentul fiind semnat de către preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca şi Înalt Preasfinţitul Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove. p2223_memb

La evenimentul de semnare a Acordului au fost prezenţi Arhimandritul Siluan (Şalaru), Stareţ al Mănăstirii Curchi şi Blagocin de Orhei; Protoiereul Mitrofor Vadim Cheibaş, secretar în cadrul Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove; Părintele Octavian Moşin; Protoereul Mitrofor Emanuil Brihuneţ, alte feţe bisericeşti.

Academia de Ştiinţe a Moldovei a fost reprezentată de o delegaţie, din care au făcut parte: prim-vicepreşedintele UntitledAŞM, acad. Ion Tighineanu; acad. Teodor Furdui, prim-vicepreşedinte de onoare al AŞM şi director de onoare al Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM; secretarul ştiinţific general al AŞM, m.c. Ion Guceac; acad. Leonid Culiuc, academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Naturale şi Exacte a AŞM; acad. Boris Gaina, academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Agricole a AŞM; dr. Constantin Manolache, directorul Institutului de Studii Enciclopedice al AŞM, Ion Vârţanu, consiler al preşedintelui AŞM. Pornind de la importanţa credinţei ortodoxe străbune pentru supravieţuirea neamului şi accentuând importanţa ştiinţei pentru toate sferele vieţii sociale, în Acord a fost stipulată instituirea pregătirii cadrelor ştiinţifice de magistru, doctor şi doctor habilitat în instituţiile abilitate ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru necesităţile Mitropoliei şi Întregii Moldove.

Un alt obiectiv de bază stipulat în document vizează suportul metodic, acordat de AŞM la formarea Centrului Ştiinţific de Cercetări Ecleziastice, dar şi elaborarea bazei Concepţiei ştiinţifice de predare a religiei ortodoxe în instituţiile de învăţământ. 233223De asemenea, părţile au decis asupra realizării în comun a unei serii de proiecte ştiinţifice de profil, inclusiv, elaborarea ediţiei enciclopedice „Mănăstirile din Republica Moldova”; elaborarea ediţiei enciclopedice „Bisericile ortodoxe din Republica Moldova”; elaborarea unui îndrumar pentru creştinii ortodocşi. Documentul mai prevede organizarea în comun a conferinţelor cu publicarea ulterioară a materialelor şi elaborarea anuală a programelor curente ale activităţilor comune.

Realizarea obligaţiunilor din partea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, stipulate în Acord, sunt puse în responsabilitatea Institutului de Studii Enciclopedice al AŞM, documentul fiind valabil pe o perioadă de cinci ani. sw344343Apreciind importanţa evenimentului, preşedintele AŞM, a remarcat că semnarea acestui Acord vine ca o continuitate logică a unui şir de acţiuni realizate în comun de cele două instituţii până acum, acesta fiind un garant al unei frumoase şi necesare colaborări în continuare. Acad. Gheorghe Duca a adus mulţumiri ÎPS Mitropolit Vladimir, Prea Cuviosului Părinte Siluan, clericilor, pentru deschiderea şi dăruirea înaltelor feţe bisericeşti, menite să îndrepte cugetele noastre spre bunătate, linişte, bunăstare şi prosperare.

La rândul său, ÎPS Mitropolit Vladimir a exprimat cuvinte de mulţumire, personal preşedintelui AŞM, dar şi corpului academic pentru implicare activă în procesul de promovare a valorilor moral-spirituale, pentru aprecierea Credinţei şi a Bisericii, dar şi pentru susţinerea iniţiativelor venite din partea slujitorilor Mitropoliei Moldovei, exprimând şi speranţa că prin semnarea acestui Acord relaţiile se vor aprofunda şi mai mult şi se vor solda cu frumoase şi utile realizări pentru binele tuturor.

Semnificativ este faptul că Acordul, întâmplător sau nu, a fost semnat de Ziua Sfântului Ioan Teologu, care este Patronul instituţiilor ortodoxe de învăţământ, lucru ce-i arată optimişti pe semnatarii documentului, optimism oferind şi faptul că colaborarea a fost certificată în incinta istoricei Mănăstiri Curchi. Părţile şi-au pus mari speranţe în realizarea cu succes a Acordului, dar şi în promovarea valorilor noastre care ne reprezintă.

Sursa: http://asm.md