Patrimoniul Mondial al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură

ZECE CURIOZITĂȚI DESPRE SUOMENLINNA

(CETATEA MĂRII)

Bastionul mării, Suomenlinna, numit și „Gibraltarul de Nord”, vizitat anual de cca 1 mil. de turiști, reprezintă cea mai mare atracție turistică a Finlandei. Este unul din cele șapte monumente ale Finlandei incluse în Patrimoniul Mondial al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO).

1. Suomenlinna reprezintă un bastion asimetric, cu o rețea intensă de galerii și tuneluri, cu o arhitectură puternic influențată de sistemul de apărare a trei state: Suedia, Rusia și Finlanda.

2. Construcția acestei cetăți a început la mijlocul sec. al XVIII-lea, atunci când Finlanda era parte componentă a Suediei. În 1750, Frederic I, regele Suediei, a numit cetatea Sveaborg („Cetatea Suedeză”), scopul edificării acestei construcții fiind orientat exclusiv pentru a se apăra de politica expansionistă a Imperiului Rus. În 1788, cetatea a servit drept bază militară pe parcursul războiului dintre Suedia și Rusia. La 8 mai 1808, la 11:30, ca urmare a războiului ruso-suedez, după două luni de asediu, cetatea invincibilă a fost cedată rușilor practic fără de lupte (în aceste confruntări rușii au pierdut doar șase militari, 32 de răniți, au aplicat pe larg sistemul de corupere [inclusiv a șefului garnizoanei], rețeaua de spionaj, demoralizarea dușmanului etc.), fiind pe parcursul a 110 ani garnizoană a flotei rusești. În 1855, în contextul Războiului Crimeii, cetatea dotată cu armament de uzură fizică și morală a fost puternic bombardată de flota anglo-franceză.

2Academia Navală, fondată în anul 1756, este un obiectiv militar strategic pe insulă. Foto: IVX, 26 decembrie 2019

3. Biserica din cadrul cetății a fost edificată în 1854 (arhitect: Constantin Ton) pentru garnizoana rusă. Dacă inițial era un lăcaș de cult al creștinilor ortodocși cu hramul Aleksandr Nevski, atunci în anii 1920, după obținerea independenței Finlandei, a fost transformată în biserică luterană. De la edificare și până în prezent, turnul bisericii servește drept far pentru transportul maritim și aerian.

4Biserica cu hramul Aleksandr Nevski edificată în 1854 pentru garnizoana rusă. În prezent, lăcaș de cult luteran. Foto: IVX, 26 decembrie 2019

4. Din 1918, cetatea a trecut sub administrarea Finlandei și i s-a atribuit denumirea ei actuală – Suomenlinna („Cetatea Finlandeză”).

5. În contextul izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, cetatea a servit drept bază militară, situație menținută până în 1973, atunci când fortificația devine un obiectiv turistic, intrat din anul 1991 sub auspiciile UNESCO ca monument european de arhitectură militară.5

Unul din cele șase muzee ale cetății. Foto: IVX, 26 decembrie 2019

6. În cetate funcționează șase muzee: Muzeul „Suomenlinna” (cel mai important), Muzeul Submarinului „Vesikko” (o navă reconstituită, funcționabilă în cea de-a doua conflagrație mondială), Muzeul Militar (o expoziție care prezintă istoria Finlandei în diferite etape istorice), Muzeul Jucăriilor (o expoziție constituită din mii de jucării datate cu începutul sec. al XIX-lea și finalizând cu anii 1970), Muzeul Erensveard (primul locatar al cetății a fost mareșalul August Erensveard), Muzeul Vamei Finlandeze (este amplasat în fosta închisoare; prezintă nu doar istoria vamei, ci și a contrabandei finlandeze; la începutul sec. al XX-lea, orașele Haparanda din Suedia și Tornio de pe malul finlandez erau punctele comerciale de trecere cele mai aglomerate din Europa. „Cârciumile unde doar păstorii poposeau cândva pentru un păhărel gemeau acum de prostituate și de speculanți, sub ochii vigilenți ai polițiștilor sub acoperire”, după cercetătoarea Catherine Merridale).

1

La Cetatea Suomenlinna se ajunge doar cu feribotul. Foto: IVX, 26 decembrie 2019

7. Accesul la fortăreață este asigurat doar pe cale maritimă. Punctul de pornire a feribotului este Piața Kauppatori (vizavi de palatul prezidențial).

8. Docul cetății, funcțional până în prezent, este unul dintre cele mai vechi din lume. În anii 1760, sub conducerea lui Ph. Cepman aici se construiau nave maritime pentru flota militară suedeză.

3O pasarelă edificată în anii 1868–1871. Foto: IVX, 26 decembrie 2019

9. Simbolul cetății sunt monumentalele porți regale. Au fost construite între 1753 și 1754, ca un spațiu ceremonial, în locul de ancorare a corabiei regelui Adolf Frederic, venit aici să inspecteze lucrările de construcție a fortificației. De altfel, porțile cetății reprezintă o construcție unică. Dacă un rând de porți se deschideau, altul se închidea, și viceversa. De altfel, porțile cetății reprezintă o construcție unică. Dacă un rând de porți se deschideau, altul se închidea, și viceversa.

10. Complexul monumental amplasat pe opt insule este un sector al orașului Helsinki locuit de cca 800 de cetățeni.

6Bloc  locativ din cetate. Foto: IVX, 26 decembrie 2019

 Ion Valer XENOFONTOV, doctor în istorie