ISTORIA ȘTIINȚEI

Ion Valer XENOFONTOV, Constituirea Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS (1949–1950), în Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe umanistice”, nr. 10 (110), 2017, pp. 236-242. ISSN 1811-2668

VEZI

2055-1525959509