DOUĂ VOLUME ENCICLOPEDICE OFERITE PREȘEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA

La 3 aprilie 2012, în cadrul Sesiunii a XIV-a a Asambleei AȘM, domnul acad. Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe a Moldovei, președintele Colegiului de Redacție al Enciclopediei Moldovei, i-a prezentat și oferit în dar domnului Nicolae Timofti, președintele Republicii Moldova, lucrările Institutului de Studii Enciclopedice:

  • Republica Moldova. Ediţie enciclopedică / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Studii Enciclopedice Col. red.: Gh. Duca (preş.). Ed. a 2-a. Ch.: (Tipogr. „Bons Offices” SRL), 2011, 800 p. ISBN 978-9975-9520-4-0.
  • Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Studii Enciclopedice; resp. de ed.: Constantin Manolache.  Ch.: Institutul de Studii Enciclopedice (Tipogr. „Bons Offices” SRL), 2011, 636 p. ISBN 978-9975-4145-8-6 (nominalizată drept Cartea Anului 2011 la Salonul Internațional de Carte).

Foto: Eugenia Tofan