DICŢIONARUL POLIGLOT DE CHIMIE ECOLOGICĂ – O LUCRARE ŞTIINŢIFICĂ DE REFERINŢĂ, SEMNATĂ DE ACAD. GHEORGHE DUCA

La 29 mai anul curent a avut loc lansarea unei lucrări ştiinţifice de pionierat – Dicţionarul Poliglot de Chimie Ecologică, semnată de acad. Gheorghe Duca. Evenimentul științific deosebit s-a desfășurat în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan”, întrunind o prezenţă selectă.

Împărtăşind bucuria acestei frumoase realizări ştiinţifice editoriale, responsabilul de ediţie dr. Constantin Manolache, directorul Institutului de Studii Enciclopedice, a menţionat că lucrarea este rodul unei munci asidue a autorului pe parcursul a patru decenii, de la primele cercetări şi lucrări în domeniu până la fondarea şcolii de chimie ecologică din Republica Moldova. Elaborarea dicționarului a fost marcată de o colaborare strânsă şi constructivă dintre angajaţii Institutului şi autor. „Pentru noi, cei care ani în şir am vegheat la leagănul manuscriselor, nu există o mai mare bucurie decât cea prilejuită de o carte nou apărută”, a mărturisit dr. Constantin Manolache. Dicţionarul Enciclopedic, a susţinut vorbitorul, a avut o perioadă de „fermentare” ştiinţifică foarte intensă, s-a lucrat în cunoştinţă de cauză, îmbinând armonios cunoştinţele vaste în domeniu cu experienţa practică editorială.

Acad. Teodor Furdui, prim-vicepreşedinte al AŞM a subliniat că apariția acestei cărți confirmă faptul că în ţara noastră ştiinţele ecologice au căpătat o dezvoltare profundă. Acest lucru se datorează activităţii savanţilor şi, în primul rând, acad. Gheorghe Duca, realizările ştiinţifice în acest domeniu fiind obținute anume sub egida Domniei sale. Prim-vicepreşedintele AŞM a apreciat înalt efortul echipei Institutului de Studii Enciclopedice, care a venit şi de data aceasta cu o lucrare inedită, utilă pentru publicul larg.

Cuvintele de felicitare pe care le-a adus dr. Aurelia Hanganu, directorul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale pentru autorul lucrării, acad. Gheorghe Duca, au fost şi pentru întreaga comunitate, care va beneficia de acest rezultat, lucrarea devenind un „element de tezaur, un element de patrimoniu, o fărâmitură de informaţie pentru orice generaţie care va urma”.

Referindu-se la aspectul componistic al lucrării, prof. Mihai Şleahtiţchi, ministrul Educaţiei a menţionat structura distinctă şi deosebită a lucrării prin felul de a construi ideea, prin accesibilitatea sa şi, totodată, prin profunzimea pe care o oferă cititorului. În luarea de cuvânt, ministrul a constatat cu fermitate că aceasta este o lucrare care te îmbogăţeşte prin faptul că te conectează la foarte multe domenii de cunoaştere. „Acest dicţionar reflectă nu doar o cultură profesională, el vine şi ca un factor care va contribui substanţial la formarea culturii generale”, a remarcat Mihai Şleahtiţchi.

Prof. Matei Macoveanu, şeful Catedrei de inginerie și management al mediului de la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, a relevat faptul că dicţionarul prezentat se înscrie pe linia eforturilor majore, pe care le fac toate ţările lumii în vederea alinierii la standardele internaţionale de calitate, eforturi care în domeniul protecţiei mediului sunt deosebite, dată fiind confruntarea cu o gamă largă de probleme majore care necesită o soluţionare rapidă. Exprimând onoarea de a fi invitat în calitate de recenzent al lucrării unui distins savant, profesorul ieşean a specificat că lucrarea aduce o contribuţie oportună de pe poziţii moderne la prezentarea unor noţiuni şi termeni de bază din chimia ecologică și domeniile interdisciplinare. „Lucrarea va reprezenta cu certitudine o carte de referinţă în domeniu, fiind prima apariţie de acest gen, cu atât mai mult că uimeşte prin numărul de termeni”, a conchis recenzentul.

Despre faptul că această apariţie editorială constituie, pe bună dreptate, o operă fundamentală, o operă aleasă avea să relateze un alt recenzent al lucrării, dr.hab., prof. Tudor Lupaşcu, directorul Institutului de Chimie al AŞM, reiterând, totodată, utilitatea dicţionarului atât în scop didactic, cât şi al cunoştinţelor privind protecţia mediului.

Reflecţii asupra apariţiei dicţionarului au expus m.c. Ion Dediu, redutabil specialist în ecologie; acad. Boris Gaina; m.c. Gheorghe Cimpoieş, rectorul Universităţii Agrare de Stat din Moldova; dr.hab. Mihai Revenco, prorector, Universitatea de Stat din Moldova; dr. Viorica Gladchi, decan la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică, Universitatea de Stat din Moldova; acad. Mihai Cimpoi; dr. hab. Tudor Cozari.

La rândul său, autorul lucrării, acad. Gheorghe Duca, a ţinut să aducă mulţumiri celor care au dat curs invitaţiei de a participa la acest eveniment de lansare, expresia cuvintelor de înaltă apreciere îndreptându-se către recenzenţii volumului şi, nu în ultimul rând, către echipa Institutului de Studii Enciclopedice, care şi-a dat concursul la editarea unei lucrări fundamentale. Şi pentru că lucrarea include aspecte de cercetare şi didactice, semnatarul Dicţionarului Poliglot de Chimie Ecologică o doreşte a fi de un real folos atât pentru elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, pedagogi, cercetători ştiinţifici, cât și pentru un cerc larg de cititori care se interesează de problemele studiate de chimia ecologică.

Autor: Eugenia Tofan, Centrul media AȘM

Sursa: www.asm.md