DOCTOR IULIA MALCOCI – DISTINSA DOAMNĂ SAU ITINERARUL UNEI FIRI COMBATANTE

Vivat, crescat, floreat!

Fișier biografic: Iulia Malcoci (n. 21.01.1950, s. Schineni, raionul Soroca)10661687_1468871336711530_5426599566741820205_o – fizician. Absolvă Școala Medie nr. 1 din orașul Soroca, cu medalie de aur (1967), Facultatea de Fizică a Universității de Stat din Moldova, cu diplomă de mențiune (1972). Cercetător ştiinţific, lector superior la Catedra de fizică teoretică, Universitatea de Stat din Moldova (1976–1991). Doctor în științe fizico-matematice (1984). Specialist principal la Ministerul Educaţiei și Științei al Republicii Moldova, responsabilă de procesul educaţional la fizică în gimnazii şi licee (1991–1994), de organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional în instituţiile de învăţământ superior (1994–2000). Consultant în Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehologică (2000–2012). Profesor de fizică la liceu/gimnaziu, cumul (2001–2007). Cercetător științific superior la Institutul de Studii Enciclopedice (2013–2014) și Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) (din 2015). Autoare a circa 80 de studii științifice. Prezență activă în mass-media: circa 100 de articole.

Este un fapt bine cunoscut: oamenii cu har, cu putere de convingere și de acțiune sunt cei care mobilizează semenii, societatea. Generând noi idei și acționând cu perseverență, personalitățile puternice sunt „locomotivele” marilor performanțe. În cohorta personalităților de valoare, o consemnăm pe doamna doctor în științe fizico-matematice Iulia Malcoci, cercetător științific superior la Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut). Doamna „de fier”, cum îi zic colegii, pentru puterea de caracter și stilul combatant – luptătoare pentru adevăr, este una din prezențele active și de forță ale colectivului.  Doamna doctor Iulia Malcoci este omul care se evidențiază din mulțime prin luarea de poziții și activități complexe. Are o carismă a personalității puternice, un nivel intelectual înalt și este perfecționistă. Din aceste considerente, din cauza neconformismului, a avut uneori de suferit pe parcursul activității profesionale.

Calitățile native, mediul de viață autentic (provine din mediul rural), concurența acerbă i-au fortificat caracterul și au creat un om puternic, care a putut face față unor evenimente chiar acerbe din viața ei privată, dar și din cea socială.  Se conduce după un principiu imuabil: „important este cine ești cu adevărat”.

Distinsa doamnă Malcoci desfășoară o activitate științifică și științifico-educațională polivalentă. Din perimetrul cercetărilor științifice, domeniile de interse sunt: studiul intensității spectrelor și cristalelor activate cu ionii elemntelor rare. Drept urmare a unei activități de cercetare intense, a publicat circa 50 de studii și articole de specialitate. Rezultatele științifice au fost prezentate în cadrul manifestărilor științifice din România, Ucraina, Federația Rusă ș.a. Amintim doar Colocviul internațional de fizică „Evrica-Cygnus”, la care Domnia Sa a  participat la toate cele 20 de ediții. Forța argumentelor, minuțiozitatea în prezentarea materialelor i-au creat un înalt prestigiu profesional, social și personal. Este membră a Societății Fizicienilor din Moldova, a Societății Române de Fizică. Probitatea științifică îi este recunoscută și prin faptul că este membru al colegiilor de redacție a revistelor din domeniul fizicii: „Fizica și tehnologiile moderne” (Chișinău), „Evrica” (Brăila, România), „Cygnus” (Suceava, România). În prezent, fiul mai mic al doamnei Malcoci, Iulian, continuă drumul mamei: elaborează o teză de doctorat în domeniul fizico-matematicii.

În calitate de specialist principal la Ministerul Educației și Științei al Republicii Moldova, dr. Iulia Malcoci a fost unul din coordonatorii Programei de fizică (1993) pentru gimnazii și licee, aplicată în România și Republica Moldova. Începutul anilor 1990 a fost o perioadă dificilă, de tranziție de la sistemul educațional sovietic la cel bazat pe noile valori educaționale. În calitate de funcționar al ministerului de resort, doamna Malcoci a susținut stagii și deplasări în vederea schimbului de experiență a cadrelor didactice din republică în România. Totodată, a susținut participarea elevilor la școlile de fizică organizate de ministerul român la olimpiadele naționale și la diferite concursuri, de exemplu „Evrica” de la Brăila, România, și cele de la Odesa, Ucraina.  În 1994 a fost observatorul Republicii Moldova la Olimpiada Internațională de Fizică de la Beijing, China. În intervalul august 1994 – martie 2000 a activat în Direcția învățământ superior și studii postuniversitare a ministerului de resort, participând nemijlocit la organizarea procesului educațional din republică, la elaborarea documentelor de politici în domeniu, regulamentelor etc.

Sensibilă la schimbările din societate, distinsa doamnă ia mereu atitudini civice față de acestea, cum ar fi, de exemplu, problema identitară, reforma în educație și știință, evenimentele de cotitură în Republica Moldova etc. În acest sens, a publicat zeci de articole în „Literatura și arta”,  „Făclia” etc.

În prezent, doamna dr. Iulia Malcoci trudește cu abnegație la elaborarea și îngrijirea articolelor enciclopedice din domeniile fizicii, științelor tehnice, astronomiei pentru lucrările enciclopedice ale Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut). Este pilonul cercetărilor enciclopedice în domeniu.

La popas aniversar îi dorim Distinsei Doamne Iulia Malcoci – Vivat, crescat, floreat!

Dr. conf. univ. Constantin MANOLACHE,
Directorul Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut)