ENCICLOPEDIA ESTE UN ATRIBUT AL STATULUI

Consiliului Ştiinţific al Institutului de Studii Enciclopedice al AŞM, cu participarea întregului colectiv, s-a convocat în şedinţă pentru a face totalurile activităţii pentru anul 2013.

La întrunire au fost invitaţi să participe şi membrii colegiului de redacţie al volumului I al lucrării „Enciclopedia Moldovei”: acad. Teodor Furdui, acad. Alexandru Roşca, acad. Mircea Bologa, acad. Andrei Eşanu, acad. Mihai Cimpoi, m.c. Mariana Şlapac, m.c. Tudor Lupaşcu, directorul Institutului de Chimie, dr.hab. Valeriu Cuşnir, directorul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice, dr. Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie, dr. Victor Ghilaş, secretar ştiinţific al Secţiei ştiinţe umaniste şi arte.

DSC_0054

Directorul Institutului de Studii Enciclopedice, dr. Constantin Manolache a prezentat Raportul de bilanţ pentru anul în curs, oprindu-se la rezultatele principale pe care le-a obţinut institutul. În mod special, raportorul a menţionat că cel mai important rezultat, pe care l-a realizat institutul în anul ce s-a scurs este Studiul asupra mănăstirilor din Republica Moldova, care s-a soldat cu editarea unei lucrări enciclopedice „Mănăstirile şi Schiturile din Republica Moldova”. Lucrarea a fost menţionată la Salonul Internaţional de Carte cu Marele Premiu „Coresi”, eveniment ce se desfăşoară anual şi este organizat de Ministerul Culturii şi Biblioteca Naţională, iar premiul este o apreciere înaltă, cu care se mândreşte nu doar Institutul, dar şi comunitatea ştiinţifică.

DSC_0068

De asemenea, directorul a menţionat că în anul de referinţă s-a definitivat lucrul asupra Glosarului General al Enciclopediei Moldovei în 10 volume, este finalizată activitatea de acumulare materială pentru volumul I al lucrării. La moment, varianta de lucru a volumului este pusă în pagină, lucru demonstrat membrilor consiliului, dar şi colegiului de redacţiei, prezent la şedinţă, astfel încât se preconizează ca volumul I să apară în prima jumătate a anului 2014. Raportorul a menţionat apariţia unei lucrări de referinţă – Aurelian Dănilă, „Opera Moldovenească”, o panoramă enciclopedică, de care nu se vor putea lipsi cei care vor încerca reconstituirea tabloului integru al culturii muzicale autohtone, lucrarea fiind, de asemenea, menţionată cu premiu la Salonul Internaţional de Carte.

DSC_0083

O altă frumoasă realizare a Institutului a fost editarea seriei de ediţii biobibliografice „Academicianul Andrei Eşanu”, „Academicianul Haralambie Corbu” şi „Academicianul Andrei Andrieş”. A fost elaborată o lucrare interesantă interactivă, concepută în legătură cu aniversarea a 20-a de la punerea în circulaţie a leului moldovenesc. Lucrarea va apare în luna ianuarie a anului 2014, conducătorul instituţiei exprimând speranţa că aceasta va fi observată de către Banca Naţională sau Ministerul Finanţelor.

DSC_0081

În cadrul seriei de lucrări Mica Enciclopedie, se pregăteşte Enciclopedia de Chimie cu ajutorul nemijlocit al m.c. Tudor Lupaşcu, directorul Institutului de Chimie, o lucrare foarte interesantă, din punct de vedere al propagării cunoştinţelor de chimie în rândul tineretului, dar şi Mica Enciclopedie de Sport.

Directorul a prezentat şi sumarul realizării proiectelor aplicative care complementează activitatea de bază a instituţiei. S-au făcut cercetări la compartimentul natură, economie, istorie pentru Enciclopedia online “Republica Moldova”. A fost întocmit Dicţionarul social politic, Dicţionarul de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării. În cadrul unui proiect pentru tineret, a fost definitivat un Studiu comparativ al academiilor de ştiinţe, o microistorie, de fapt, protagoniştii sperând că acesta va derula într-un proiect de amploare privind istoria academiilor din Europa de Sud Est.

Cu titlu special, a fost menţionată apariţia în anul 2014 a „Revistei de Istorie a Ştiinţei”, publicaţie ştiinţifică a Institutului de Studii Enciclopedice.

Activitatea Institutului de Studii Enciclopedice a fost înalt apreciată de academicienii prezenţi la şedinţa de totalizare. Acad. Teodor Furdui a menţionat realizările frumoase, obţinute de colaboratori chiar de la fondarea acesteia şi care continuă să surprindă plăcut prin noi apariţii şi prin noi şi prestigioase premii. Acad. Mircea Bologa a venit cu o serie de propuneri pentru activitatea cu succes a Institutului care vizează schimbul de experienţă cu reprezentanţi din alte ţări, creşterea cadrelor etc.

Acad. Andrei Eşanu consideră crearea Institutului de Studii Enciclopedice un debut de bun augur, care a ieşit cu lucrări fundamentale serioase, lucrări de primă importanţă pentru ştiinţă şi cultura noastră, care au fost apreciate nu numai în mediul nostru academic, dar şi de Salonul Internaţional de Carte, unde au luat practic toate premiile. Academicianul a subliniat efortul şi sprijinul corpului principal al oamenilor de ştiinţă din întreaga Academie, dar şi din ţară, în măsura în care pot veni cu contribuţii la elaborarea, redactarea şi editarea acestor nuclee, evidenţiind, totodată, rolul organizatoric, care îi revine directorului instituţiei, care este o piesă importantă şi s-a impus prin maniera sa deosebită de conducător. Savantul speră ca echipa bună pe care a adunat-o, pe domenii de activitate interesante, pe lângă direcţia strategică principală a celor 10 volume, să vină şi cu alte ediţii academice şi de tip enciclopedic.

M.c. Demir Dragnev a sugerat ca în procesul de lucru să fie antrenate şi catedrele universităţilor, dar şi editarea unui dicţionar de biografii a oamenilor renumiţi. Acad. Mihai Cimpoi a rămas, de asemenea, impresionat de muncă editorială, redacţională extraordinară a institutului, exprimând bucurie şi pentru premiile câştigate. Directorul Institutului de Istorie, dr. Gheorghe Cojocaru a remarcat că mediul academic a câştigat mult, odată cu fondarea şi afirmarea, iniţial, a Enciclopediei, ulterior, a Institutului, au câştigat un concurent serios pe piaţa activităţii ştiinţifice, mai ales, în domeniul social, umanitar, arte. Rezultatele impresionante, cât şi proiectele de viitor ale institutului au fost menţionate şi de către acad. Alexandru Roşca, care a remarcat activitatea foarte productivă, foarte complexă şi foarte diversificată a Institutului.

Activitatea instituţiei a fost apreciată şi de directorul Institutului de Chimie, m.c. Tudor Lupaşcu. Cu referire la Enciclopedia în 10 volume, directorul a exprimat doleanţa ca editarea acestora să fie durabilă în timp, adică să reflecte adevărul şi volumele să nu fie scrise în funcţie de culoarea politică. M.c. Mariana Şlapac a ţinut să specifice că Institutul de Studii Enciclopedice face faţă şi Academiei şi ţării noastre şi astăzi, într-adevăr, se poate vorbi despre anumite totaluri cu o muncă rodnică, lucrări enciclopedice care sunt apreciate de toată lumea. În concluzie, secretarul ştiinţific al Secţiei ştiinţe umaniste şi arte, dr. Victor Ghilaş, s-a expus nu numai asupra faptului că Institutul a valorificat o serie de volume de valoare, dar a expus şi ideea că, în ultimul timp, acesta desfăşoară şi o activitate de cercetare, menţionând proiectul fundamental aplicativ, proiectele pentru tineri cercetători.

Activitatea Institutului de Studii Enciclopedice a fot aprobată în unanimitate, directorul exprimând cuvinte de mulţumire tuturor celor cu care colaborează, care susţin Institutul, asumându-şi responsabilitatea de a considera că enciclopedia este un atribut al statului.

Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM