CERCETĂTORUL ANULUI 2023

Pe parcursul anului 2023, Arcadii Capcelea, întâiul ministru al Ecologiei Republicii Moldova (1998–2000), doctor habilitat în domeniul managementului ecologic, specialist superior pe probleme de mediu la Banca Mondială, a fost cercetătorul care a studiat cele mai multe dosare din Arhiva Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei.
În total, profesorul Arcadie Capcelea a cercetat, analizat și pus în circuitul științific date din 182 de dosare!
Arhiva Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei este cea mai mare structură instituțională specializată în domeniul științei și istoriei științei din Republica Moldova. Include 38 607 dosare structurate în 33 de fonduri personale și 46 fonduri instituționale.
387417920_3570837533235163_1647139560388803720_n