COMUNITATEA ŞTIINŢIFICĂ A REPUBLICII MOLDOVA: GHID INFORMATIV

Consultant: acad. Gheorghe DUCA
Responsabil de ediție: dr. Constantin MANOLACHE
Imagini: Eugenia TOFAN
Design şi copertă: Vitaliu POGOLȘA
Corectori: Elena VARZARI, Olga COVALIOVA
Selectarea materialului: Eugenia TOFAN, dr. Ion XENOFONTOV, Ion VÎRȚANU

broshura

ASM_80_pp_003

ASM_80_pp_006

ASM_80_pp_054