Monthly Archives: January 2024

DISTINCȚIE OLIMPICĂ

La 26 ianuarie 2024, în cadrul evenimentului „Cina Olimpică 2024”, desfășurată sub egida Comitetului Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova, dr., conf. univ. Ion Valer XENOFONTOV a fost distins cu Medalia „Meritul Olimpic”.
Decorația a fost înmânată de campioana olimpică Larisa POPOVA, prim-vicepreședintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova.
Dr., conf. univ. Ion Valer XENOFONTOV este coordonator/responsabil de ediție și coautor al colecției „Legendele sportului moldovenesc” apărută în cadrul Centrului de Cercetări Enciclopedice al Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan”. În această colecție, inițiată în anul 2015, au fost editate trei lucrări consacrate campionilor olimpici din Republica Moldova: Tudor CASAPU (haltere, Barcelona, 1992), Nicolae JURAVSCHI (dublu campion, canoe, Seul, 1988) și Larisa POPOVA (canotaj academic, Moscova, 1980).

1
2
3
4
viber_image_2024-01-21_12-10-09-475

CALENDARUL NAȚIONAL 2024

V. Alexandru Marghiloman (1854-1925)

CN_2024_page-0051

Sursă: Xenofontov, Ion Valer. Alexandru Marghiloman (1854-1925). În: Calendar Național 2024 / Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; director general: Elena Pintilei ; coord.: Veronica Borș ; aut.: Elena Barbos-Balinschi, Maria S. Ciobanu, Ana Struță [et al.] ; colegiul red.: acad. Andrei Eșanu (președinte), Iurie Colesnic (vicepreședinte), Iulian Filip, Elena Pintilei, Ion Valer Xenofontov [et al.]; Colaborare: Andrei Eșanu, Ion Valer Xenofontov, Lidia Prisac, Andrei Corobcean, Iulia Malcoci; redactor: Elena Varzari; redactare bibliografică: Elena Barbos-Balinschi. – Chișinău, 2023, p. 51. ISSN 1857-1557.

CALENDARUL NAȚIONAL 2024

IV. Ioan Mihalyi (de Apșa) (1844-1914)
CN_2024_page-0049

Sursă: Xenofontov, Ion Valer. Ioan Mihalyi (de Apșa) (1844-1914. În: Calendar Național 2024 / Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; director general: Elena Pintilei ; coord.: Veronica Borș ; aut.: Elena Barbos-Balinschi, Maria S. Ciobanu, Ana Struță [et al.] ; colegiul red.: acad. Andrei Eșanu (președinte), Iurie Colesnic (vicepreședinte), Iulian Filip, Elena Pintilei, Ion Valer Xenofontov [et al.]; Colaborare: Andrei Eșanu, Ion Valer Xenofontov, Lidia Prisac, Andrei Corobcean, Iulia Malcoci; redactor: Elena Varzari; redactare bibliografică: Elena Barbos-Balinschi. – Chișinău, 2023, p. 49. ISSN 1857-1557.

ISTORIE

Foaie de titlu a publicației Unirea. Revista elevilor Liceului de Băieţi nr. 3 „Alexandru Donici” /fondată de elevii clasei a V-a, anul şcolar 1932–1933, Chişinău, Tipografia Băncii Centrale Cooperative, an. I, nr. 3, 1933, p. 1.
Unirea_Revista

Vezi: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/293-300_3.pdf?fbclid=IwAR35DGZSFOFeed3o_Jl4XlmQ5s5npnVr45iEUv00P1v1rAaDfIICHhZwUr8

CALENDARUL NAȚIONAL 2024

IV. Anatoli Kovarski (1904-1974)

CN_2024_page-0045
CN_2024_page-0046
CN_2024_page-0047

Sursă: Malcoci, Iulia; Xenofontov, Ion Valer. Anatoli Kovarski (1904-1974). În: Calendar Național 2024 / Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; director general: Elena Pintilei ; coord.: Veronica Borș ; aut.: Elena Barbos-Balinschi, Maria S. Ciobanu, Ana Struță [et al.] ; colegiul red.: acad. Andrei Eșanu (președinte), Iurie Colesnic (vicepreședinte), Iulian Filip, Elena Pintilei, Ion Valer Xenofontov [et al.]; Colaborare: Andrei Eșanu, Ion Valer Xenofontov, Lidia Prisac, Andrei Corobcean, Iulia Malcoci; redactor: Elena Varzari; redactare bibliografică: Elena Barbos-Balinschi. – Chișinău, 2023, pp. 21-22. ISSN 1857-1557.

CALENDARUL NAȚIONAL 2024

III. Vasile Bârcă (1884-1949)
CN_2024_page-0021
CN_2024_page-0022

Sursă: Xenofontov, Ion Valer. Vasile Bârcă (1884-1949). În: Calendar Național 2024 / Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; director general: Elena Pintilei ; coord.: Veronica Borș ; aut.: Elena Barbos-Balinschi, Maria S. Ciobanu, Ana Struță [et al.] ; colegiul red.: acad. Andrei Eșanu (președinte), Iurie Colesnic (vicepreședinte), Iulian Filip, Elena Pintilei, Ion Valer Xenofontov [et al.]; Colaborare: Andrei Eșanu, Ion Valer Xenofontov, Lidia Prisac, Andrei Corobcean, Iulia Malcoci; redactor: Elena Varzari; redactare bibliografică: Elena Barbos-Balinschi. – Chișinău, 2023, pp. 21-22. ISSN 1857-1557.

CALENDARUL NAȚIONAL 2024

II. Prof. univ., dr. hab. Gheorghe Postică. Popas aniversar

Sursă: Xenofontov, Ion Valer. Gheorghe Postică (1954). În: Calendar Național 2024 / Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; director general: Elena Pintilei ; coord.: Veronica Borș ; aut.: Elena Barbos-Balinschi, Maria S. Ciobanu, Ana Struță [et al.] ; colegiul red.: acad. Andrei Eșanu (președinte), Iurie Colesnic (vicepreședinte), Iulian Filip, Elena Pintilei, Ion Valer Xenofontov [et al.]; Colaborare: Andrei Eșanu, Ion Valer Xenofontov, Lidia Prisac, Andrei Corobcean, Iulia Malcoci; redactor: Elena Varzari; redactare bibliografică: Elena Barbos-Balinschi. – Chișinău, 2023, pp. 44-45. ISSN 1857-1557.

CN_2024_page-0044
CN_2024_page-0045

REPERELE ANULUI OLIMPIC 2024

Colecția de aur „Legendele sportului moldovenesc”

viber_image_2024-01-21_12-10-09-475

1. Tudor Casapu, eternul campion /red. șt.: Constantin Manolache; resp. ed.: Ion Xenofontov; coord.: Elena Baban; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” (Inst.), Centrul de Cercet. Enciclopedice. Ed. a 2-a, rev. şi ad. Chișinău, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” (Inst.), 2015. – 287 p. : fot color. – (Colecția „Legendele sportului moldovenesc”). ISBN 978-9975-3044-2-9.
2. Nicolae Juravschi, dublu campion olimpic sau campionul invincibil / Ed., coord. de proiect: Constantin Manolache; red. şt. şi coord. vol.: Boris Boguş; resp. ed.: Ion V. Xenofontov; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” (Inst.), Centrul de Cercetări Enciclopedice. Chişinău, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” (Inst.), 2017. – 496 p. : fot color. – (Colecția „Legendele sportului moldovenesc”). ISBN 978-9975-3131-6-2.
3. Larisa Popova, Marea Campioană sau Zeița Canotajului Academic de la Nistru / Ministerul Educației şi Cercetarii, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Cercetări Enciclopedice al Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan”, Comitetul Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova ; red. șt.: Boris Boguș ; coord.: Ion Valer Xenofontov ; resp. de ed.: Lidia Prisac ; referenți științifici: Constantin Manolache [et al.] ; bibliograf: Raisa Vasilache. – Chişinău : Lexon-Prim, 2023. – 341 p. : fot color. – (Colecţia „Legendele sportului moldovenesc”). ISBN 978-9975-3044-2-9.

ISTORIE

LUMEA DE ALTĂDATĂ A CHIȘINĂULUI INTERBELIC

88. Bulat
Foto: Eleganță și rafinament în stilul vestimentar al citadinilor. Profesoara de liceu Maria Bulat și fratele ei, Alexe Bulat, șeful Serviciului Poștal al mun. Chișinău, pe str. Alexandru cel Bun, 1938.

Vezi: https://humanities.studiamsu.md/wp-content/uploads/2023/12/4_Prisac.pdf?fbclid=IwAR18ZdFm_CpOeudl-9cUl9GT_Gzx-r6urEOhpUI2ZAp6uye-2lDrT6-w8ew

Lansarea Calendarului Național 2024

La 16 ianuarie 2024, în Sala „Alexei Rău” a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (BNRM) a avut loc lansarea volumului enciclopedico-bibliografic „Calendarul Național 2024”[1]. Evenimentul științifico-cultural a fost moderat de dna Veronica Borș, director adjunct al BNRM, coordonatoarea publicației. Domnia sa a menționat: cartea lansată cuprinde peste 1000 de date memorabile, distribuite pe luni, precum și informații despre mai mult de 600 de evenimente naționale și internaționale, comemorative, profesionale și sărbători, care vor fi marcate în anul în care am intrat. La acest important volum au muncit Doamnele Elena Barbos-Balinschi, Maria S. Ciobanu, Elena Harconița, Ana Struță, dr. Elena Varzari precum și acad. Andrei Eșanu (președinte al Colegiului de redacție), conf. univ. dr. Ion Valer Xenofontov, dr. Lidia Prisac, Eugenia Bejan, dr. Andrei Corobceanu, dr. Iulia Malcoci.

În cadrul evenimentului a vorbit dl academician Andrei Eșanu, care a făcut o prezentare generală a muncii colectivului de autori asupra acestui proiect științific și de informare: în volum au fost incluse nume ale personalităților ce au contribuit la dezvoltarea culturii, științei, sportului etc. în Spațiul Românesc și care, în 2024 împlinesc date „rotunde”. Au fort, de asemenea, incluse evenimente importante din trecutul poporului nostru. De ex., împlinirea a 35 de ani de la declararea limbii române (atunci „moldovenești”) ca limbă oficială a statului Republica Moldova (RM) și revenirea șa grafia latină.

La microfon a fost invitat conf. univ. dr. dl Vasile Șoimaru, deputat PAS (Partidul Acțiune și Solidaritate), care a avut cuvinte alese de apreciere înaltă a Calendarului Național, l-a amintit pe regretatul scriitor și om de cultură Vlad Pohilă, colaborator activ al Calendarului Național și a atins probleme stringente referitoare la biblioteci și bibliotecari/bibliotecare, între altele – la mizerabila salarizare pe care o au de la Statul R. Moldova.

Scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu a vorbit frumos despre BNRM, „un cămin primitor”, în care domnia sa a citit mult, inclusiv literatura română, stocată într-un depozit special al bibliotecii (era în anii comunismului sovietic).

Poeta, scriitoarea și publicista Nina Josu a vorbit despre săptămânalul „Literatura și Arta” (apare din octombrie 1954), despre rolul excepțional avut de redactorul-șef al publicației Nicolae Dabija, despre rolul săptămânalului în trezirea conștiinței naționale a românilor basarabeni și la Mișcarea de Renaștere Națională.

Scurt, la subiect, a vorbit regizoarea și scenarista Leontina Vatamanu (n. 1974).

În încheiere: Calendarul Național 2024 este rezultatul unui efort susținut, depus de colaboratoarele BNRM și a altor autori implicați. Volumul lansat este un instrument de lucru util nu doar istoricilor, ci și tuturor oamenilor de cultură, nu numai din RM, ci și din Spațiul Românesc în ansamblu. Calendarul Național 2024 (ca, de altfel și celelalte calendare din anii trecuți) este o „carte de vizită” nu doar a BNRM, ci și a RM în ansamblu!

Am așteptat ca la acest eveniment să fie prezent un reprezentant al Ministerului Culturii, BNRM făcând parte din organigrama acestei instituții. Nu că ministrul Culturii a fost absent, dar absenți au fost funcționari mai mărunți ai instituției respective (deși au avut invitații!).

BNRM este o instituție fundamentală de cultură și știință a RM. Este un centru de informare mult mai competentă și mai puternică decât Wikipedia! Asta pentru că colaboratoarele BNRM cunosc bine informațiile referitoare la orice subiect de interes public. În competiție cu Internetul BNRM iese învingătoare. Nu vă luați după aparențe, după slaba prezență a cititorilor în sălile de lectură, excelent amenajate (nu ca pe timpul rușilor sovietici). Școala adevărată se face la bibliotecă. Inclusiv, și în primul rând, la BNRM. În plus BNRM a devenit un centru în care se desfășoară evenimente prilejuite de diverse aniversări, comemorări etc. Și toate acestea în condițiile unei salarizări proaste, remarcate chiar și de dl Vasile Șoimaru, deputat PAS.

BNRM este unul din pilonii de bază ai Statului RM. Iată de ce angajații BNRM trebuie ridicați la statutul de funcționari publici, cu salariile respective. Statul RM ar face bine dacă ar oferi BNRM spații noi, confortabile, pentru noile achiziții de carte. Iar funcționarii Statului RM, cel puțin din când în când, să-i treacă pragul (BNRM).

Etc., dar închei aici.

PS. Tirajul Calendarului Național 2024 e de 150 de exemplare. Pentru o astfel de carte e foarte puțin. Puțin pentru că volumul ar trebui nu doar să ajungă în bibliotecile orășenești și raionale, ci și să fie pus în vânzare. Așa e democratic.

Dr. hab., prof. univ.

Anatol Petrencu


[email protected].

16.01.2024

[1] Calendar Național 2024, Chișinău, 2023, 355 p.

Sursă: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3943

CALENDARUL NAȚIONAL 2024

I. Eroina

CN_2024_page-0038Xenofontov, Ion Valer. Ecaterina Teodoroiu (1894–1917). În: Calendar Național 2024 / Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; director general: Elena Pintilei ; coord.: Veronica Borș ; aut.: Elena Barbos-Balinschi, Maria S. Ciobanu, Ana Struță [et al.] ; colegiul red.: acad. Andrei Eșanu (președinte), Iurie Colesnic (vicepreședinte), Iulian Filip, Elena Pintilei, Ion Valer Xenofontov [et al.]; Colaborare: Andrei Eșanu, Ion Valer Xenofontov, Lidia Prisac, Andrei Corobcean, Iulia Malcoci; redactor: Elena Varzari; redactare bibliografică: Elena Barbos-Balinschi. – Chișinău, 2023, p. 38. ISSN 1857-1557.

EVENIMENT CULTURAL

Lansarea Calendarului Național 2024

În cadrul suitei de evenimente prilejuite de celebrarea Zilei Naționale a Culturii, Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează lansarea Calendarului Național 2024.

Calendarul Național are un caracter enciclopedic, însumând o serie de nume de referință din domeniul științei, culturii și artei, personalități reprezentative din Republica Moldova și din întreg spațiul românesc (în special din Țara Moldovei și din România întregită), precum și din cultura și civilizația universală.

În cele 355 de pagini, lucrarea cuprinde descrierea a peste 1000 de date memorabile, distribuite pe luni, prezintă informații despre mai mult de 600 de evenimente naționale și internaționale aniversare, comemorative, profesionale și sărbători care vor fi celebrate în anul 2024.

Echipa de autori: Elena Barbos-Balinschi, Maria S. Ciobanu, Elena Harconița, Ana Struță.

Colegiul de redacție: acad. Andrei EȘANU (președinte), Iurie COLESNIC (vicepreședinte), Elena PINTILEI, director BNRM, dr. Iulian FILIP, dr. Ion Valer XENOFONTOV, dr. Maxim Melinti, Elena BALINSCHI (secretar).

Coordonator de ediție: Veronica BORȘ.

Evenimentul cultural va avea loc la 16 ianuarie 2024, ora 14.00, în Sala de conferințe „A. Rău”, etajul I, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Banner Lansarea Calendar National 2024

Sursă: http://bnrm.md/

ISTORIE

ADMINISTRAȚIA CHIȘINĂULUI INTERBELIC: TENDINȚE DE MODERNIZARE

11. Primaria 130

Primăria Mun. Chișinău. Sursă: Biblioteca Naţională a României. Cota arhivistică: nr. 19068

Pentru obținerea unui post de funcționar la una din instituțiile din Chișinău se solicitau următoarele documente: 1) certificatul de șapte clase (Liceul); 2) actul de naștere; 3) Certificatul de bună purtare; 4) Actul de sănătate.
La 12 martie 1919, ministrului-delegat al Guvernului Central în Basarabia i se propunea ca „funcționarii necinstiții și care duc o politică primejdioasă pentru chestia națională să fie înlocuiți de preferință prin basarabeni”.
În contextul în care un funcționar public era învinuit în afaceri penale și era suspendat din funcția sa, nu i se plătea salariul pe timpul suspendării și numai în cazul când era achitat definitiv de judecător era reintegrat în funcția lui și i se plătea salariul pe timpul cât a fost suspendat. Această acțiune i s-a aplicat în octombrie 1923 funcționarului Lvov Gheorghe, agent perceptor comunal, pus sub învinuire de Parchetul Militar.

Condițiile de activitate ale funcționarilor în instituțiile publice au fost considerate precare pentru starea lor de sănătate. Cei mai expuși erau funcționarii de la sediul poștei și cei din Palatul Justiției. Aceste edificii erau considerate „adevărate cuști nearate și pepiniere de boli contagioase, în orașul nostru”. Astfel, poșta deținea recordul în ceea ce privește „insuficiența cubajului, aglomerația funcționarilor și publicului, lipsa de aer și lumină. Într-un astfel de local nu-i de mirare că-și găsesc îmbolnăvirea atâția funcționari derizoriu plătiți, extenuați de muncă zi și noapte!”. La fel, erau expuși bolilor sociale și lucrătorii de la Palatul Justiției unde era „veșnic forfotă de lume, nearat suficient niciodată, cu străvechi scuipători cu nisip și cu-un destul de mare procent de funcționari, magistrați și avocați tuberculizați”.

Sursă:
Ion Valer Xenofontov, Administrația Chișinăului interbelic: tendințe de modernizare. În: Conferința „Latinitate, Romanitate, Românitate”. Ediția a VII-a /Coord.: Igor Șarov, Sorin Domițian Șipoș, Gabriel Moisa, Ion Eremia, Igor Bercu, Chișinău-Oradea, Editura „Lexon-Prim”, 2023, pp. 442-464. ISBN: 978-9975-172-14-1.

Vezi: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/442-464.pdf