Monthly Archives: December 2021

Academia de Științe a Moldovei a conferit cercetătorilor distincții academice pentru rezultate științifice valoroase

La 30 decembrie curent, Academia de Științe a Moldovei a organizat o ședință solemnă în cadrul căreia au fost făcute totalurile anului ce pleacă, fiind conferite distincții academice cercetătorilor științifici în semn de apreciere a activității prodigioase și a rezultatelor obținute. În debutul ședinței, Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a prezentat o scurtă radiografie a anului 2021, un an cu o deosebită încărcătură simbolică pentru instituția academică ce a marcat printr-o „Săptămână a științei” 60 de ani de la fondare și 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic. Totodată, audierile publice ale rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor (etapa anului 2021) finanțate de la bugetul de stat au pus în evidență rezultate științifice valoroase obținute de cercetători în domeniul științelor vieții, științelor exacte și inginerești, științelor sociale, economice, umanistice și arte.

Mesaje de salut și de felicitare cercetătorilor au fost adresate de dna mem. cor. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM, conducătorul Secției Științe Exacte și Inginerești, dl mem. cor. Victor Moraru, vicepreședinte al AȘM, conducătorul Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, dna acad. Eva Gudumac, adjunct al conducătorului Secției Științe ale Vieții și dl acad. Boris Gaina, vicepreședinte al AȘM, conducătorul Secției Științe ale Vieții. Vorbitorii au remarcat realizările științifice ale cercetătorilor în anul ce pleacă, subliniind puterea și importanța științei, a cercetării în ansamblu pentru dezvoltarea societății și a țării.

Oameni de știință consacrați, care au întemeiat și au condus școli științifice, dascăli universitari, precum și tineri cercetători care abia tatonează terenul cercetării, s-au învrednicit de distincții academice, fiindu-le apreciate realizările obținute în domeniile lor de competență.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare au fost acordate diplome speciale colectivului de autori ai albumului „Academia de Științe a Moldovei. Evoluție. Instituționalizare. Personalități (1946–1961–2021)” (Chișinău, 2021, 140 pag.): mem cor. Demir Dragnev, dr. hab. Constantin Manolache, dr. Ion Valer Xenofontov, precum și realizatorilor acestui volum. De asemenea, Diploma AȘM cu ocazia Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare a fost decernată cercetătorilor care au colaborat la elaborarea site-ului www.moldova-independenta.md, un generos cadou realizat de AȘM la cei 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova: mem. cor. Demir Dragnev,dr. hab. Constantin Manolache, dr. Ion Valer Xenofontov ș.a.

IMG_3618

Dr. hab. Liliana Condraticova

Foto de dr. Ghenadie Sîrbu

Mai detaliat vezi:

https://asm.md/academia-de-stiinte-moldovei-conferit-cercetatorilor-distinctii-academice-pentru-rezultate