Contacte

IP Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan” (Institut) a AȘM
Centrul de Cercetări Enciclopedice

Email: enciclopedia.institut@gmail.com
Tel.: (+373 22) 22-18-99
Fax: (+373 22) 93-07-67
Adresa: MD–2001, bd. Ştefan cel Mare 1, Chişinău
Cont bancar: 226301
Codul băncii: TREZMD2X
Cont trezorerial:
Codul fiscal: 1008600004490

Director Dr. conf. univ. Constantin MANOLACHE
cdf79c4552b6e8a7e8498525910df0a0
  Tel./Fax: (+373 22) 22-18-99
email  Email: manolache53@mail.ru

Director adjunct Prof. univ. dr. hab. Elena PRUS
cdf79c4552b6e8a7e8498525910df0a0 Tel.: (+373 22) 27-10-40
imagesCA92HRH4 Mob.: (+373 79) 23-06-47
email Email: elena_prus_ro@yahoo.fr

Secretar științific Marina COLUN
cdf79c4552b6e8a7e8498525910df0a0
Tel.: (+373 22) 27-05-41
imagesCA92HRH4 Mob.: (+373 68) 22-96-26
email Email: colunmarina@yahoo.com

Șeful Centrului de Cercetări Enciclopedice Dr. Didina ȚĂRUȘ
cdf79c4552b6e8a7e8498525910df0a0 
Tel.: (+373 22) 27-00-13
email  Email: didatara@yahoo.com

Contabil-șef Liubov ATAMANCIUC
cdf79c4552b6e8a7e8498525910df0a0
Tel./Fax: (+373 22) 93-07-67
email Email: usova52@mail.ru