BASARABIA INTERBELICĂ ÎN IMAGINI

Casa Mitropoliei (actualmente pe acest loc se află Guvernul Republicii Moldova). Sursă: Biblioteca Națională a României. Cota arhivistică: inv.19040

42