BASARABIA ÎN IMAGINI

Liceul de Fete din orașul Soroca (ulterior, Liceul „Alexandru D. Xenopol”, Școala nr. 1), 1914. Arhiva privată Demir Dragnev

 

IMG_8847