Dr. hab.  A. Dănilă cu scriitorul A. Strâmbeanu, criticul literar, acad. M. Cimpoi, compozitorul, acad. E. Doga, consulul onorific S. Zawahra, compozitorul, prof. univ. C. Rusnac. Arhiva privată A. Dănilă. Muzeul Științei al AȘM.  Fond foto. Cota arhivistică: 00483

00483