ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Participanții la Congresul VI al Societății teatrale. În prim-plan, de la stânga la dreapta: secretarul comitetului central al ULCTM F. Dani, viceministrul Culturii al RSS Moldovenești A. Dănilă, Artista poporului I. Arhipova, președintele sindicatelor lucrătorilor din domeniul culturii S. Fonari, ministrul Culturii al Republicii Moldova A. Constantinov, Artista poporului M. Bieșu, secretarul comitetului orășenesc de partid L. Eșanu, șeful secției cultură a CC al partidului comunist din Moldova E. Sobor, 1985. Arhiva privată A. Dănilă. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00450

00450