ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Grupul de creație al Teatrului de Operă și Balet. De la stânga la dreapta: A. Arcea, N. Covaliov, M. Bieșu, A. Samolilă, A. Dănilă, V. Dragoș. Arhiva privată A. Dănilă. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00446

00446